Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu
Prowadzący szkolenie: N

Tytuł

Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  w przedszkolu

Adresat

Zainteresowani tematyką nauczyciele przedszkoli

Zakres tematyczny

Zaburzenia ze spektrum autyzmu - etiologia i objawy. 

Potrzeby edukacyjne  dzieci ze spektrum autyzmu. Odbieranie świata przez dzieci ze spektrum autyzmu – zaburzenia sensoryczne.

Terapia i metody pracy z dziećmi z autyzmem.

Rozwijanie mowy i komunikacji. Współpraca z rodzicami.

Kierownik szkolenia

Marianna Kłyk

Prowadzący

Nauczyciel wychowania przedszkolnego pracujący ponad trzydzieści lat z dziećmi ze spektrum autyzmu

Liczba godzin

20

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 140 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli