Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Dydaktyka przedmiotowa i narzędzia dydaktyczne

Dydaktyka przedmiotowa i narzędzia dydaktyczne

Tytuł

Zakres tematyczny

Jak zapewnić sukces na egzaminie ósmoklasisty / egzaminie maturalnym uczniowi, nauczycielowi i szkole?

 

 • Liczba godzin: 10

 

Analiza wyników egzaminacyjnych i obszarów mających wpływ na sukces egzaminacyjny. Metody i formy pracy efektywnie kształtujące umiejętności oceniane na egzaminie zewnętrznym.

 

 • Informacje merytoryczne:

dr E. Chorąży: 32 259 98 35; echorazy@womkat.edu.pl  

C. Lempa: 32 258 13 97 w. 221; cezaryl@womkat.edu.pl 

Konstruowanie testu i ocena przydatności testów sprawdzających stosowanych

w szkole

 

 • Liczba godzin: 35 (w tym 15 godz. pracy własnej)

 

Od wymagania (podstawy programowej) do zadania egzaminacyjnego − sprawdzającego. Zasady konstruowania testu. Analiza ilościowa i  jakościowa testu.

 

 • Informacje merytoryczne:

dr E. Chorąży: 32 259 98 35; echorazy@womkat.edu.pl 

C. Lempa: 32 258 13 97 w. 221; cezaryl@womkat.edu.pl

A. Pukocz: 32 258 13 97 w. 223; apukocz@womkat.edu.pl

Metodyka nauczania przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej

 

 • Liczba godzin: 40

Podstawa prawna przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Struktura programu nauczania. Struktura formalna lekcji. Analiza przykładowych scenariuszy lekcji wg programu autorskiego M. Kłyk. Współpraca z radą pedagogiczną i rodzicami w realizacji przedmiotu.

 

 • Informacje merytoryczne:

M. Kłyk: 32 258 13 97 w. 224; mk@womkat.edu.pl

Metodyka nauczania przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie w szkole ponadpodstawowej

 

 • Liczba godzin: 40

Podstawa prawna przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Struktura programu nauczania. Struktura formalna lekcji. Analiza przykładowych scenariuszy lekcji wg programu autorskiego M. Kłyk. Współpraca z radą pedagogiczną i rodzicami w realizacji przedmiotu.

 

 • Informacje merytoryczne:

M. Kłyk: 32 258 13 97 w. 224; mk@womkat.edu.pl

Jak pomóc uczniowi się uczyć. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu

 

 

 • Liczba godzin: 10

 

Metody pracy rozwijające wyobraźnię i kreatywność ucznia, jego zainteresowania i pasje, ćwiczenia rozwijające umiejętności efektywnej współpracy w grupie. Praca z uczniem dyslektycznym, nadpobudliwym, autystycznym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym.

 

 • Informacje merytoryczne:

A. Ferdyn: 32 258 13 97 w. 120; aferdyn@womkat.edu.pl

Myślografia − sposób

na zapisywanie myśli

 

 

 • Liczba godzin: 10

 

Zasady myślenia wizualnego. Półkule mózgowe, kreatywność nauczyciela i ucznia. Twórcza kradzież. Myślografia jako alternatywna metoda pracy na lekcji.

 

 • Informacje merytoryczne:

M. Lux: 32 258 13 97 w. 119; ml@womkat.edu.pl

Debata oksfordzka jako

narzędzie rozwijania kompetencji językowych i obywatelskich   

 

 

 

 • Liczba godzin: 10

 

Zasady debaty oksfordzkiej jako skutecznego narzędzia edukacyjnego. Nauka logicznego rozumowania i argumentowania,  czyli praktyczna nauka tworzenia, rozgrywania i prowadzenia debat w klasie na wszystkich przedmiotach i lekcjach wychowawczych. Przygotowanie do turniejów.

 

 • Informacje merytoryczne:

    A. Gorzelik: 32 258 13 97 w. 217; agorzelik@womkat.edu.pl

Edukacja medialna

na przedmiotach humanistycznych

 

 • Liczba godzin: 10

Wykorzystanie filmu oraz różnorodnych zasobów internetowych (w tym nowych mediów) na zajęciach z plastyki, języka polskiego i historii. Tworzenie autorskich scenariuszy zajęć interdyscyplinarnych.

 

 • Informacje merytoryczne:

    A. Gorzelik: 32 258 13 97 w. 217; agorzelik@womkat.edu.pl

GeoGebra na matematyce

 

 

 

 

 

 • Liczba godzin: 10

Konto na geogebra.org i zasady funkcjonowania społeczności użytkowników GeoGebry. Otwarte zasoby GeoGebry.

Przygotowywanie  materiałów dydaktycznych wspomagających pracę z uczniami w szkole podstawowej i średniej.

 

 • Informacje merytoryczne:

     M. Syta: 32 258 13 97 w. 119; msyta@womkat.edu.pl

Metody aktywizujące, TIK i nie tylko na lekcjach matematyki – od szkoły podstawowej do matury

 

 • Liczba godzin: 10

Metoda WebQuest na lekcjach matematyki. Uczniowskie Forum Naukowe – doświadczenia na matematyce. Nowoczesne, aktywizujące metody nauczania.

 

 • Informacje merytoryczne:

     M. Syta: 32 258 13 97 w. 119; msyta@womkat.edu.pl

Jak uczyć skutecznie i atrakcyjnie matematyki w szkole podstawowej

 

 • Liczba godzin: 10

Gry i zabawy matematyczne. Jak przygotować uczniów do egzaminu? Nowoczesne metody nauczania matematyki.

 

 

 • Informacje merytoryczne:

     M. Syta: 32 258 13 97 w. 119; msyta@womkat.edu.pl

Metody i formy pracy doradczej w szkole podstawowej

 

 • Liczba godzin: 10

Podstawy prawne doradztwa zawodowego w szkole podstawowej. Rola i zadania nauczycieli szkół podstawowych w zakresie doradztwa. Wewnątrzszkolny System Doradztwa. Grupowe i indywidualne doradztwo − praktyczne rozwiązania.

 

 • Informacje merytoryczne:

     Anna Czarlińska-Wężyk: 32 203 59 67 w. 223

     aczarli@womkat.edu.pl