Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Edukacja zawodowa i ustawiczna

Edukacja zawodowa i ustawiczna

Tytuł

Zakres tematyczny

Metodyka pracy kadry dydaktycznej na pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego

 

  • Liczba godzin: 30

Podstawy prawne. Specyfika uczenia się człowieka dorosłego. Strategie i metody uczenia się. Ocenianie osiągnięć. Planowanie zajęć.

 

 

 

  • Informacje merytoryczne:

M. Kaczmarek: 32 259 98 48; mkaczmarek@womkat.edu.pl

Pomiar dydaktyczny w kształceniu zawodowym oparty na budowaniu zadań praktycznych

 

  • Liczba godzin: 30

 

Planowanie testu osiągnięć szkolnych w kształceniu zawodowym (efekty kształcenia, kryteria weryfikacji) z uwzględnieniem taksonomii celów praktycznych wg. B. Niemierki. Etapowe konstruowanie zadań sprawdzających umiejętności praktyczne. Analiza ilościowa i jakościowa testowania umiejętności psychomotorycznych. Ocenianie osiągnięć uczniów.

 

  • Informacje merytoryczne:

M. Kaczmarek: 32 259 98 48; mkaczmarek@womkat.edu.pl

Vademecum specjalisty prowadzącego kształcenie zawodowe w szkole branżowej

 

 

 

  • Liczba godzin: 25

Podstawy prawne planowania dydaktycznego. Metodyka kształcenia zawodowego: podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, wymagania programowe, metody i formy pracy, planowanie zajęć, ocenianie osiągnieć uczniów (słuchaczy), dokumentacja pedagogiczna.

 

  • Informacje merytoryczne:

M. Kaczmarek: 32 259 98 48; mkaczmarek@womkat.edu.pl