Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Alternatywne formy komunikacji z dzieckiem
Prowadzący szkolenie: n

Tytuł

Alternatywne formy komunikacji

z dzieckiem

Adresat

Zainteresowani tematyką nauczyciele przedszkoli oraz szkół podstawowych

Zakres tematyczny

Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się.

Przegląd systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Założenia metodyczne wprowadzania systemów AAC.

Wykorzystanie metody PECS w pracy z dzieckiem autystycznym oraz omówienie umiejętności kluczowych dla procesu komunikacji.

Kierownik szkolenia

Marianna Kłyk

Prowadzący

Nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny w zakresie pedagogiki terapeutycznej, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii oraz wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

Liczba godzin

20

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 140 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli