Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Biblioteki szkolne. Edukacja twórcza

Biblioteki szkolne. Edukacja twórcza

Tytuł

Zakres tematyczny

Biblioterapia w szkole – I i II stopień

 

 

 • Liczba godzin: 50

Psychologiczne podstawy biblioterapii, terapeutyczna funkcja literatury. Metody i techniki stosowane w biblioterapii. Konstruowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem modeli biblioterapeutycznych.

 

 • Informacje merytoryczne:

A. Ferdyn: 32 203 59 67 w. 201; aferdyn@womkat.edu.pl

Biblioterapia w szkole – III stopień

 

Wymagania: ukończone kursy Biblioterapia w szkole – I i II stopień

 

 • Liczba godzin: 20

Wykorzystanie biblioterapii w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych: z zaburzeniami dysleksji, deficytami uwagi, ADHA, oraz z uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi, z uzależnieniami, anoreksją, bulimią, itp.

 

 • Informacje merytoryczne:

A. Ferdyn: 32 203 59 67 w. 201; aferdyn@womkat.edu.pl

Bajkoterapia i jej praktyczne wykorzystanie w pracy z dziećmi

 

 

 • Liczba godzin: 10

Wykorzystanie bajek i baśni psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych, relaksacyjnych i filozoficznych  w pracy z dziećmi, w tym z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych. Kurs zawiera elementy pedagogiki zabawy.

 

 • Informacje merytoryczne:

A. Ferdyn: 32 203 59 67 w. 201; aferdyn@womkat.edu.pl

Kreatywne formy pracy z książką

 

 

 

 • Liczba godzin: 10

Różnorodne formy pracy i zabawy z książką w formie multisensorycznej, teatru narracyjnego kamishibai, picturebooków, książek artystycznych pop-up i pop-art, komiksów, wydawnictw kreatywnych i multimediów. Wpływanie poprzez książkę na różne obszary kompetencyjne dzieci: koncentracji, komunikacji, kreatywności, inteligencji emocjonalnej i wrażliwości oraz wiedzy i wyobraźni.

 

 • Informacje merytoryczne:

A. Ferdyn: 32 203 59 67 w. 201; aferdyn@womkat.edu.pl

Bibliotekarz – liderem edukacji regionalnej w szkole

 

 

 

 • Liczba godzin: 10

Różnorodność strojów regionu śląskiego i poprawność zakładania oraz noszenia kostiumów. Mniej popularne tradycje. Tworzenie scenariuszy spotkań w bibliotece szkolnej. Wycieczki regionalne. Literatura regionalna              w bibliotece. Nauka tańców śląskich oraz poznanie śląskich zabaw dziecięcych.
Zwiedzanie śląskiej izby regionalnej.

 

 • Informacje merytoryczne:

A. Ferdyn: 32 203 59 67 w. 201; aferdyn@womkat.edu.pl

Nowoczesny nauczyciel bibliotekarz  

 

 

 

 • Liczba godzin: 10

 

Narzędzia cyfrowe wykorzystywane przez nauczyciela bibliotekarza do promocji biblioteki i pracy pedagogicznej. Aplikacje do tworzenia ankiet, gier i zabaw. Wirtualne tablice i ich wykorzystanie. Tworzenie materiałów promocyjnych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

  

 • Informacje merytoryczne:

     A. Ferdyn: 32 203 59 67 w. 201; aferdyn@womkat.edu.pl