Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Andragogika (metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych) z elementami coachingu

Tytuł

Andragogika (metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych) z elementami coachingu

Adresat

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać praktyczne przygotowanie do pracy pedagogicznej z dorosłymi w różnorodnych formach: szkolnych i pozaszkolnych, a w szczególności dla:

  • nauczycieli szkół dla dorosłych i innych placówek kształcenia dorosłych
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu
  • doradców zawodowych

 

Zakres tematyczny

1.Wprowadzenie do problematyki. Funkcje, cele i zasady kształcenia dorosłych.

2.Podstawowe uwarunkowania uczenia się dorosłych.

3.Elementy prawa oświatowego.

4.Potrzeby i oczekiwania dorosłych w kontekście uczenia się i rozwoju.

5.Narzędzia coachingowe w pracy z grupą.

6.Metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

7.Prowadzenie zajęć z grupą.

8.Superwizja i ewaluacja pracy.

9.Praca własna: przygotowanie materiałów szkoleniowych.

Kierownik szkolenia

Anna Czarlińska-Wężyk

aczarli@womkat.edu.pl

32 203 59 67 w.223

Prowadzący

Konsultanci RODN „WOM”

Liczba godzin

50 dydaktycznych (w tym 15 pracy własnej)

Uwagi

Kurs zostanie uruchomiony po skompletowaniu grupy – zapisani uczestnicy otrzymają informację drogą mailową.

Zajęcia stacjonarne; będą się odbywać w kolejne czwartki w godz. 15.00-18.55

Koszt kursu: 260 zł/os

Kompetencje z zakresu andragogiki są przydatne w pracy każdego szkoleniowca ( w tym osób pracujących w PSZ), są też wymagane przy organizacji szkoleń  na zlecenie ORE, MEN, KO czy innych publicznych oraz prywatnych instytucji organizujących szkolenia.

 

Osoba do kontaktu: Anna Czarlińska-Wężyk
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 223 Nr sali: 60 email: aczarli@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne
Data nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2021

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Oferta RODN WOM 2020/2021
Kwartalnik Forum Nauczycieli