Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Kształcenie specjalne

Kształcenie specjalne

Tytuł

Zakres tematyczny

Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

w przedszkolu (szkole)

 

  • Liczba godzin: 10

Warunki zewnętrzne do pracy z dzieckiem z zaburzeniamize spektrum autyzmu. Mowa i komunikacja interpersonalna w pracy z dzieckiem.

 

  • Informacje merytoryczne:

M. Kłyk: 32 258 13 97 w. 224; mk@womkat.edu.pl

Alternatywne formy komunikacji z dzieckiem

 

 

  • Liczba godzin: 20

Przegląd systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Założenia metodyczne wprowadzania systemów AAC. Wykorzystanie metody PECS w pracy z dzieckiem autystycznym.

 

  • Informacje merytoryczne:

M. Kłyk: 32 258 13 97 w. 224; mk@womkat.edu.pl

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci a szkolna rzeczywistość

 

 

 

  • Liczba godzin: 10

 

Czym jest integracja sensoryczna? Obszary zaburzeń, terapia i diagnostyka,  metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami SI, organizacja przestrzeni klasowej, indywidualne metody stymulacji dziecka. Część praktyczna: opracowanie praktycznych ćwiczeń i wykorzystanie dostępnych środków w środowisku szkolnym.

 

  • Informacje merytoryczne:

     A. Musiał: 32 203 78 46, amusial@womkat.edu.pl