Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Akademia Zawodowców „W krainie zawodów przyszłości - rok rzemiosła w województwie śląskim”
WOM
Termin od: 20.10.2022 godz. 10:00 do: 21.10.2022 godz. 13:00
Miejsce: Hotel LIBURNIA Cieszyn Sala: WYJAZDOWE
Prowadzący szkolenie: A.Czarlińska-Wężyk, M.Kaczmarek, A.Gorzelik, A.Ferdyn, K.Bednarek, C.Lempa i eksperci zewnętrzni

KONFERENCJA  - IX AKADEMIA ZAWODOWCÓW:

„W krainie zawodów przyszłości - rok rzemiosła w województwie śląskim”

Konferencja wpisuje się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – Priorytet 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 

Realizacja Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego: "Rok 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim".

To już IX Akademia Zawodowców! Chcemy dostarczać rzetelnej wiedzy i umiejętności wszystkim, którzy realizują doradztwo zawodowe w szkołach. Tworzymy przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń. Zapisz się, bądź z nami!

Forma: Stacjonarna/wyjazdowa (dojazd własny).

Gdzie: Hotel LIBURNIA w Cieszynie (ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn). Obiekt Liburnia położony jest w odległości zaledwie 500 metrów od ścisłego centrum Cieszyna.

Dla kogo: Konferencja adresowana jest do szkolnych doradców zawodowych, pedagogów, dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych - wszystkich, którzy realizują program/elementy doradztwa zawodowego (w tym na zajęciach wychowawczych i wszelkich innych formach pracy pedagogicznej).

Cele: Wsparcie kadry pedagogicznej szkół i placówek w zakresie realizacji doradztwa zawodowego. Doskonalenie kompetencji w zakresie przygotowania uczniów do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zapisy: decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wpłat: 380.00zł w pokoju 2-os., 430.00zł w pokoju 1-os. Zadatek należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie 20.09.22 r., a pozostałą część kwoty do 14.10.22 r.. Można również  wpłacić całość kwoty do 20.09.22 r. Szczegółowe informacje organizacyjne wraz z programem tutaj <<< 

PORUSZANA TEMATYKA:

 • Zawody czy kompetencje przyszłości?
 • Nauczane zawody i współpraca z pracodawcami w tym zakresie.
 • Lekcja muzealna: Zawody „sentymentalne” i co  wynika dla współczesnych?
 • O kulinarnych smaczkach, modowych wspomnieniach i nie tylko, czyli w jaki sposób wykorzystać zbiory biblioteki cyfrowej Polona w kształtowaniu kompetencji przyszłości?
 • Nowoczesny design, polscy twórcy  -  w kierunku przyszłości.
 • Kompetencje interpersonalne nauczycieli – mentorig, tutoring, coaching w edukacji.
 • Kompetencje przyszłości vs. informacja zwrotna.
 • Współpraca szkół z pracodawcami – jak wykorzystać zapisy Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU) w pracy pedagogicznej.
 • Metodyka opisu kwalifikacji – o czym powinien wiedzieć nauczyciel i dlaczego jest to potrzebne?
 • Praktyczne aspekty współpracy z biznesem, projekt Młody Lean Lider  - korzyści dla uczniów i nie tylko.
 • Przykłady dobrych praktyk: Czego i jak uczą w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe? Wizyta studyjna w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie.

 Nasi prelegenci:

 • dr Jerzy Grad, dyrektor RODN „WOM” w Katowicach, więcej tutaj <<<
 • Anna Czarlińska-Wężyk, kierownik Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego RODN „WOM” w Katowicach, więcej tutaj <<<
 • Aldona Ferdyn, nauczyciel-konsultant w Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej, RODN "WOM" w Katowicach, więcej tutaj <<<
 • Aleksandra Gorzelik, nauczyciel-konsultant w Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej, RODN "WOM" w Katowicach, więcej tutaj <<<
 • Krzysztof Bednarek, nauczyciel-konsultant w Pracowni Zarządzania i Analiz Oświatowych RODN „WOM” w Katowicach, więcej tutaj <<< 
 • Cezary Lempa, kierownik Pracowni Zarządzania i Analiz Oświatowych RODN „WOM” w Katowicach, więcej tutaj <<< 
 • Maria Kaczmarek, nauczyciel-konsultant w Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego RODN „WOM” w Katowicach, więcej tutaj <<<
 • Aleksandra Wojciechowska, doradcy Regionalny – Promotorka Rozwoju ZSK w województwie śląskim, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, więcej tutaj <<< 
 • Agata Antosiak-Smuda, nauczyciel w ZSGiH w Bielsku-Białej, nauczyciel akademicki Akademii WSB, koordynatorka trenerów w FUNDACJI LEAN EDUCATION w Gdańsku, więcej tutaj <<<

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM oraz dodatkowe informacje organizacyjne (pdf) TUTAJ >>>

Udział w zajęciach dydaktycznych, w zajęciach na terenie ZSE-G w Cieszynie i w Muzeum Ziemi Cieszyńskiej oraz dostęp do materiałów pokonferencyjnych są nieodpłatne.

Koszt noclegu wraz z pełnym wyżywieniem:

430.00 zł w pokoju 1-osobowym (liczba miejsc ograniczona).

380.00 zł w pokoju 2-osobowym.

ZAPISY - kwestionariusz u dołu strony-przewiń w dół.

UWAGA: Nauczyciel ma prawo ubiegać się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, zwracając się z prośbą do dyrektora szkoły na podstawie przepisów art.70a ustawy Karta Nauczyciela oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Nr rachunku: 34150014451214400327750000

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz numer: 46-21/22-CL /KONL

Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości: tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: 

 

 

 

Osoba do kontaktu: Anna Czarlińska-Wężyk
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 223 Nr sali: 60 email: aczarli@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne
Data nadsyłania zgłoszeń: 14.10.2022 godz. 12:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.