Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku> Kadra

Kadra

Krzysztof Bednarek

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 221
Numer sali: 92

email: kb@womkat.edu.pl

  • Od 1992 roku konsultant w RODN „WOM” w Katowicach (aktualnie Pracownia Zarządzania i Analiz Oświatowych). Wcześniej pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych – Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego; bibliotekarz w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej oraz nauczyciel Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz”.
  • Magister socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (spec. zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz absolwent nauk politycznych (spec. nauczycielska) Uniwersytetu Śląskiego. Ukończone studia podyplomowe: moderatorów WDN w WSP w Kielcach; ewaluacji i pomiaru dydaktycznego w WSP w Rzeszowie oraz coachingu w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach.
  • Edukator/uczestnik kilku ważnych projektów edukacyjnych m. in.: polsko-brytyjski Program Samokształcenia Dyrektorów Szkół „Katowice-Bristol”; TERM-IAE; „Nowa Szkoła”. Współpracownik Projektów ORE: “System doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wspomaganiu szkół” oraz „Przywództwo i zarządzanie w oświacie”.
  • Specjalizuje się w szkoleniach dot.: umiejętności interpersonalnych; metod badań społecznych (w tym ewaluacji); diagnozowania jakości pracy szkoły (także z wykorzystaniem EWD); problematyki przywództwa i zarządzania; pracy zespołowej;  sprawowania nadzoru pedagogicznego. Interesuje się zagadnieniami demokratyzacji życia szkoły i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego oraz etycznymi aspektami rozwoju szkoły i nauczycieli.
  • Autor i współautor ponad pięćdziesięciu publikacji, w tym kilku książkowych. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej (w latach 2004-2016 członek Zarządu Głównego).
Zaplanowane wydarzenia
Nazwa Data
Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela od: 28.06.2022 godz. 10:00
do: 28.06.2022 godz. 13:00
Więcej >
Storytelling, czyli jak opowiadając uczyć lepiej od: 30.06.2022 godz. 11:00
do: 30.06.2022 godz. 13:15
Więcej >
Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej od: 04.07.2022 godz. 11:00
do: 04.07.2022 godz. 13:15
Więcej >
Asertywny nauczyciel w praktyce szkolnej od: 12.07.2022 godz. 11:00
do: 12.07.2022 godz. 13:15
Więcej >
Powrót do listy
Kwartalnik Forum Nauczycieli