Jesteś tutaj: Strona główna > Przedmioty> Kształcenie specjalne

Kształcenie specjalne

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących edukacji uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Wysoko wykwalifikowana kadra stanowi jedno z kluczowych przesłań edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczących się. Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników systemu oświaty jest zgodne z ideą uczenia się przez całe życie.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane jest we wszystkich województwach przez podmioty wyłonione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

List Pani Minister Marzeny Machałek

Lista podmiotów realizujących szkolenia

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki – Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/sprawy-nauczycieli/komunikat-ministerstwa-edukacji-i-nauki-wdrazanie-pierwszego-etapu-standaryzacji-zatrudniania-w-przedszkolach-i-szkolach-nauczycieli-specjalistow/ 

Pedagog specjalny – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/sprawy-nauczycieli/pedagog-specjalny-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/ 

Maria Grzegorzewska patronką roku 2022

7 maja br. mija 55. rocznica śmierci Marii Grzegorzewskiej – twórczyni pedagogiki specjalnej. W swojej pracy Grzegorzewska kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Przez całe życie zawodowe walczyła o to, by zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki do rozwoju. Zakładała szkoły specjalne i kształciła nauczycieli. W maju obchodzimy także 100. rocznicę utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, którego założycielką i patronką jest Maria Grzegorzewska.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/maria-grzegorzewska-patronka-roku-2022

Rekomendacje, które mogą być przydatne nauczycielom i pedagogom szkolnym podczas rozmów z uczniami na temat aktualnej sytuacji w Ukrainie. 

Jak mówić o wojnie w Ukrainie - informacje dla pedagogów (002)

 PRAWO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001578/O/D20171578.pdf

 ***

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001652

 ***  

SZKOLENIA 

Zapraszamy do udziału w  SIECI SAMOKSZTAŁCENIA I WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Zapisz się>>>

 

 

 

Nazwa Data
rozpoczęcia
Alternatywne formy komunikacji z dzieckiem KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.