Jesteś tutaj: Strona główna > Przedmioty> Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Zainspiruj się pomysłami zawartymi w scenariuszach :)

Temat dzienny: Cztery poru roku – „czwórka” w naszym życiu

>> więcej informacji <<

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I, Temat: W świecie zabawek

>> więcej informacji <<

Temat dzienny: Jesienny pokaz nakryć głowy, czyli na ratunek Pani Jesieni

>> więcej informacji <<

Inspiracja logopedyczna: Dentalizowane pisane – to zbiór ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci w wieku szkolnym, które nieprawidłowo artykułują głoski szumiące i syczące. Ćwiczenia będą przydatne w pracy z dziećmi na etapie automatyzacji głosek: s, z, c, dz; sz, ż, cz, dż – w tym także do utrwalania tych głosek w układach opozycyjnych. 

>> Więcej informacji <<

Storyline została tak skonstruowana, by obejmować proces nauczania holistycznie, uwzględniając rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny. Podstawą każdej opowieści wychowawczej są wiedza i dotychczasowe doświadczenia dzieci, które w trakcie zajęć są stymulowane i rozwijane.

>> Więcej informacji <<

Metoda baśniowych spotkań może być inkluzyjną inspiracją w prowadzeniu rewalidacji. Baśń towarzyszy ludziom od niepamiętnych czasów. Jej uniwersalne treści i mądre przesłanie sprawiają, że świat staje się lepszy, piękniejszy, bardziej sprawiedliwy. 

>> Więcej informacji <<

 

 Materiały edukacyjne

PRZEŻYJ TO! POLSKIE PARKI NARODOWE

Materiał powstał we współpracy z parkami narodowymi w ramach projektu „Promocja Parków Narodowych jako marki”, który od 2016 roku realizuje Ministerstwo Środowiska (obecnie Klimatu i Środowiska). Celem przedsięwzięcia jest budowanie świadomości przyrodniczej na temat parków narodowych oraz promowanie ich jako atrakcji turystycznej. 6 krótkich filmów animowanych o parkach narodowych promujących właściwe zachowania i postawy na terenach parków, które są objęte ochroną. Filmy dostępne są na kanale You Tube

***

WYKORZYSTANIE TIK
 
 
Czytanie, słuchanie
Testy, quizy, zabawy online
Różne
 

***

BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI

Darmowe kursy dla rodziców:

http://www.dzieckowsieci.pl/

https://sieciaki.pl/

Akcja - Bądź z innej bajki

https://www.gov.pl/web/badz-z-innej-bajki

Kurs Sieciaki

https://sieciaki.pl/kurs

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Zajęcia nt. TIK – klasa 1 i 2

PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 „Zuźka i Tunio poznają Internet”

Scenariusz zajęć

Kreskówki:

  • Co to jest Internet?
  • Co to jest Wyszukiwarka internetowa?
  • Co to jest Poczta elektroniczna?
  • Co to jest Czat?
  • Co to jest Forum?

Materiały dla nauczycieli Necio.pl

Informacje

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów i nauczycieli kliknij

Innowacyjne programy edukacji wczesnoszkolnej kliknij

Warto przeczytać

Jak efektywnie współpracować z rodzicami? Forum Nauczycieli 1/2021 pobierz

***

Jak zadbać o emocje uczniów? kliknij

***

Publikacje dotyczące pracy z dzieckiem w wieku młodszoszkolnym m.in Ocenianie uczniów w klasach I-III, Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy nauczyciela, Edukacja artystyczna, matematyczna, Praca metodą projektu itp. kliknij

Prawo

Podstawa programowa - edukacja wczesnoskzolna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej