Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Wyzwania współczesnej edukacji w kontekście wymagań państwa
Teams
Termin: 28.02.2023 godz. 13:3017:00
Miejsce: online Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: nauczyciele konsultanci z Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

Adresat: Dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) i inni zainteresowani problematyką.

Informacja: W czasie konferencji zostaną omówione problemy i kwestie, które muszą być realizowane przez szkoły, zgodnie z wymaganiami państwa, zapisanymi w Rozporządzeniu w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U.2020 poz. 2198).

Treści poruszane w czasie konferencji będą rozwijane na warsztatach organizowanych w późniejszych terminach - zapoznaj się z nimi w tabeli poniżej i zapisz się - WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE.

Odpłatność: konferencja darmowa, warsztaty do wyboru (stacjonarny darmowy, on-line płatny 20,00 zł/os.)

PROGRAM (każde wystąpienie trwa ok.20 minut)

 

Prowadzący

Temat

Wymaganie wobec szkół i placówek wg Rozporządzenia (Dz.U.2020 poz. 2198)

Wydarzenia towarzyszące.

Warsztaty-stacjonarne (darmowe) lub on-line (płatne).

Poznaj terminy i zapisz się.

dr Jerzy Grad

Anna Czarlińska-Wężyk

Powitanie uczestników, cele i założenia konferencji

 

 -----

 ---------------

Cezary Lempa

 

Wymagania wobec szkół i placówek vs. kierunki polityki oświatowej państwa - obowiązki nauczycieli

Dz.U.2020 poz. 2198 oraz

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

 ---------------

dr Barbara Czwartos

 

Podniesienie efektywności nauczania i uczenia się - analiza zasad neurodydaktyki

Wymaganie 1.

 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

Podniesienie efektywności nauczania i uczenia się - analiza zasad neurodydaktyki

stacjonarne (darmowe): 26.04.2023 zapisz się

online (koszt 20.00 zł): 15.03.2023, zapisz się

 

dr Agnieszka Twaróg-Kanus

 

SCARF w edukacji-efektywność własna, zaangażowanie i współpraca w zespole

 

Wymaganie 2.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

SCARF w edukacji-efektywność własna, zaangażowanie i współpraca w zespole

stacjonarne (darmowe) 16.03.2023 zapisz się >>>

online (koszt 20.00) 24.03.2023 zapisz się >>>

Joanna Drążek

 

Jak  zachęcić uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności

 

Wymaganie 3.

Uczniowie są aktywni

Jak  zachęcić uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności w procesie efektywnego nauczania

stacjonarne (darmowe) 20.04.2023 zapisz się >>>

online (koszt 20.00) 18.05.2023 zapisz się >>>

Marianna Kłyk

 

Kształtowanie postaw w procesie dydaktyczno-wychowawczym

 

Wymaganie 4.

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Kształtowanie postaw w procesie- dydaktyczno-wychowawczym-  stacjonarne (darmowe): 26.04.2023. zapisz się >>>

online (koszt 20.00): 18.04.2023. zapisz się >>>

Mariola Lux

 

Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego ucznia

Wymaganie 5.

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego ucznia stacjonarne (darmowe):

29.03.2023 r. zapisz się >>>

online (koszt 20.00):

18.04.2023r. zapisz się >>>

Maria Syta

 

Współpraca ze współczesnymi rodzicami - dylematy i wyzwania

 

 

Wymaganie 6.

Rodzice są partnerami szkoły

 

Współpraca ze współczesnymi rodzicami - dylematy i wyzwania

stacjonarne w RODN”WOM” (darmowe): 17.04.2023 r., zapisz się >>>

online(koszt 20.00zł): 18.04.2023 r.

 zapisz się >>>

Hanna Dąbrowska

 

Szkoła-zawód-praca: o współpracy między szkołami a pracodawcami.

Wymaganie 7.                                         Szkoła współpracuje ze środowiskiem na rzecz wzajemnego rozwoju

Szkoła-zawód-praca: o współpracy między szkołami a pracodawcami-

stacjonarne (darmowe): 15.03.2023, godzina:15-17.15 zapisz się >>>

online (koszt 20.00): 09.03.2023, godzina: 14.30-16.45 zapisz się >>>

 

Maria Kaczmarek

 

Monitorowanie procesów edukacyjnych szkół/placówek oświatowych

Wymaganie 8.

Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy egzaminu (...) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

 

Monitorowanie procesów edukacyjnych szkół/placówek oświatowych

stacjonarne (darmowe) 31.05.2023, godz. 15.00-17.15 zapisz się >>>

online (koszt 20.00) 22.05.2023, godz. 15.00-17.15 zapisz się >>>

dr Tomasz Grad

 

Wybrane aspekty zarządzania współczesną szkołą

Wymaganie 9.

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Wybrane aspekty zarządzania współczesną szkołą-

stacjonarne (darmowe):26.04.2023 godz. 15.30 - 17.00 zapisz się >>>

online (koszt 20.00):10.05.2023 godz. 15.30 - 17.00 zapisz się >>>

 

Zapisy i informacje: https://www.womkat.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=425916

 

Link do konferencji zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Zaświadczenia o udziale w konferencji prześlemy mailem w formie pdf.

Osoba do kontaktu: Anna Czarlińska-Wężyk
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 223 Nr sali: 60 email: aczarli@womkat.edu.pl