Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI - Kształtowanie postaw w procesie dydaktyczno-wychowawczym
Teams
Termin: 18.04.2023 godz. 15:0017:15
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Marianna Kłyk

Warsztat rozszerzający zagadnienie poruszane na Konferencji 28.02.23: Wyzwania współczesnej edukacji w kontekście wymagań państwa - WYMAGANIE 4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

 Zapraszamy uczestników konferencji oraz wszystkich zainteresowanych problematyką.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z metodyką kształtowania postaw w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Tematyka:

  1. Znaczenie terminu „postawa”
  2. O postawach uczniów w podstawie programowej
  3. Kształtowanie postaw
  4. Dyskusja

Liczba godz.: 3

 Osoba prowadząca: Marianna Kłyk - nauczyciel konsultant, autorka programów nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej; autorka programów wychowawczych i profilaktycznych, autorka scenariuszy lekcji (publikacje) oraz licznych publikacji z zakresu metodyki nauczania.

 Dzień przed planowanym szkoleniem, osoba która zapisała się na szkolenie, otrzyma link do szkolenia.

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 20 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.