Jesteś tutaj: Strona główna > Przedmioty> Matematyka

Matematyka

MATERIAŁY EDUKACYJNE

 

Zestaw pytań powtórzeniowych dla klasy 5 szkoły podstawowej  z matematyki z zakresu  podstawy programowej LINK>>

Sprawdzian z matematyki. Przykładowy test z zakresu znajomości działań na liczbach - SP LINK>>

 INFORMACJE

Egzamin ósmoklasisty

Zestaw zadań powtórkowych zamieszczonych na stronie OKE, link >>>

Przykłady zadań na egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej opracowane na podstawie informatora CKE  i egzaminu w 2019 r. LINK>>

Polecam ciekawe strony

Do wyjaśniania nowych tematów Link >>> 

Gry, zadania ,krzyżówki, sprawdzone zasoby do szkoły podstawowej  link >>>

Ciekawostki, filmiki, gry, sprawdziany   Link >>>

Pistacja - darmowe wideo-lekcje z matematyki  Link >>>

Khan Academy -filmy i ćwiczenia online dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, ułożone w lekcje. Można założyć konto nauczyciela i ucznia, aby śledzić postępy) Link >>>

Matematyczne Zoo – ćwiczenia, łamigłówki  dla szkoły podstawowej  https://www.matzoo.pl/

Portal dla nauczycieli Scholaris  http://scholaris.pl/

LearningApps.org -aplikacja wspierająca proces uczenia się .Ćwiczenia online przygotowane przez innych nauczycieli, każdy poziom edukacyjny. Po zalogowaniu istnieje możliwość tworzenia własnych ćwiczeń https://learningapps.org/

GeoGebra - aplikacje matematyczne. Prezentacje i ćwiczenia z planimetrii, stereometrii, prawdopodobieństwa, algebry i funkcji https://www.geogebra.org/

Szalone liczby -egzamin ósmoklasisty ,matura z matematyki   https://szaloneliczby.pl/

Math.Edu- testy ,ciekawostki ,system pracy zdalnej   http://www.math.edu.pl/testy-sp     

 Internetowy zbiór zadań  do szkoły średniej         https://zadania.info/d178

 MYŚLĘ!-DZIAŁAM!-ODKRYWAM!  Matematyka przyjazna  Link do strony ->

Bigos matematyczny  - różności matematyczne. Link do strony ->

Fascynująca matematyka http://eims.pl/magdauczy/

Filmy ,prezi, materiały dla szkoły podstawowej http://platformamultimedialna.us.edu.pl/matematyka-filmy

Mózgowiec –rebusy, szyfry, łamigłówki http://mozgowiec.pl/

 Matematyka w liceum, zadania z rozwiązaniami http://matematyka.pisz.pl/index.html

Wrocławski Portal matematyczny  http://www.matematyka.wroc.pl/

Konsultacje mailowe i telefoniczne na temat egzaminu ósmoklasisty z matematyki a także opracowania innych materiałów do pracy zdalnej z uczniami

Konsultant Maria Syta ; msyta@womkat.edu.pl;   tel 500196258

Ocenianie w czasie pracy zdalnej

Przykładowe formy oceniania oraz sprawdzania wiedzy i umiejętności.

 Opracowanie: dr Ewa Chorąży, konsultantka RODN “WOM” w Katowicach.Konieczność sprawdzania wiedzy i umiejętności w obecnej sytuacji jest wyzwaniem. Zastanówmy się, jak kształcić i co oceniać, bo ocena (szczególnie z odpowiednim komentarzem)  to też kształcenie. Musimy przy tym wszystkim ocenić spełnienie wymagań edukacyjnych przez ucznia w ograniczonej formie. LINK>>

Sprawdzanie wiedzy uczniów online – aplikacja Quizizz

 Tutorial - opracowanie: Maria Wilk, konsultantka RODN" WOM" w Katowicach.

Aplikacja Quizizz pozwala w prosty i szybki sposób tworzyć testy sprawdzające wiedzę uczniów. Dużą zaletą jest także możliwość korzystania z gotowych testów udostępnianych prze innych użytkowników aplikacji. LINK>>

W jaki sposób stworzyć test w Formularzach Google?

 Tutorial – opracowanie: Aldona Ferdyn, konsultantka RODN" WOM" w Katowicach.

Formularze Google umożliwiają tworzenie testów on-line, m. in. z wykorzystaniem przygotowanych szablonów. Aplikacja oferuje różne rodzaje pytań np.: zamknięte  jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, lista rozwijana,  krótka i długa odpowiedź, skala liniowa, siatka jednokrotnego wyboru. Do pytań możemy dodawać dowolną grafikę i filmy. Aplikacja umożliwia łatwe administrowanie, test można szybko zablokować przed ponownym  przesłaniem. Automatycznie tworzone są statystyki w postaci wykresów i w przejrzysty sposób widoczne są odpowiedzi. Bezpośrednio po wypełnieniu i przesłaniu testu, użytkownik może zobaczyć swoje wyniki. Użytkownicy mogą rozwiązywać przesłane testy bez konieczności logowania się. Instrukcja obsługi LINK>>

Narzędzia online

serdecznie polecam bardzo precyzyjnie i prosto opisaną przez M.Wilk platformę komunikacji Google Hangouts

https://www.womkat.edu.pl/resources/upload/materialydlanauczycieli/Hangouts.pdf

Praca w chmurze – wykorzystanie Aplikacji Google

 Tutorial - opracowanie: Maria Wilk, konsultantka RODN" WOM" w Katowicach.

Praca w chmurze to praca z aplikacjami lub usługami udostępnianymi w Internecie. W tutorialu przedstawione są możliwości pracy w Aplikacjach Google, takie jak: tworzenie, importowanie, udostępnianie, przywracanie dowolnej wersji dokumentu oraz praca grupowa nad dokumentem. Praca w chmurze umożliwia tworzenie projektów przez uczniów. Udostępniamy tutorial jak pracować z aplikacjami w chmurze. LINK>>

Formularze Google – tworzenie ankiet.   Tutorial - opracowanie: Maria Wilk, konsultantka RODN" WOM" w Katowicach.

Formularze Google umożliwiają przeprowadzenie badań z różnych tematów i poznanie opinii osób ankietowanych. W warunkach szkolnych można takie badania przeprowadzać wśród uczniów, rodziców jak i nauczycieli. Opracowaną ankietę wysyłamy elektronicznie. Wyniki są automatycznie opracowane. Udostępniamy tutorial jak utworzyć ankietę. LINK>>

Padlet - wirtualna tablica. Tutorial - opracowanie: Aldona Ferdyn, konsultantka RODN" WOM" w Katowicach. 

Padlet to aplikacja służąca do tworzenia, gromadzenia i udostępniania zasobów m.in. prezentacji, materiałów tekstowych, graficznych, filmów, linków do stron internetowych. Aplikacja umożliwia nagranie 5-minutowego filmu bezpośrednio z komputera czy 15 -minutowego nagrania głosowego. Padlet dostępny jest w Internecie i na urządzenia mobilne. Zgromadzone zasoby na tablicy można przeglądać bez konieczności logowania się.Instrukcja obsługi LINK>>

Google Classroom      Opracowanie: Maria Wilk, konsultantka RODN" WOM" w Katowicach

Google Classroom jest darmową aplikacją, dostępną dla szkół jako część pakietu G-Suite. Pakiet ten podlega procedurze dość uciążliwej, w warunkach pandemii, rejestracji. Jednak z aplikacji Classroom można korzystać również z konta osobistego Google i jest to bardzo interesująca możliwość, ponieważ dzięki Classroom można prowadzić bardzo zaawansowane zajęcia zdalne. Można udostępniać uczniom materiały edukacyjne w formie prezentacji, plików tekstowych, grafiki, filmów, a także testować uczniów w postaci urozmaiconych w formie testów.Wszystkie aktywności uczniów i nauczyciela są rejestrowane, w tym oceny wystawiane uczniom.Przedstawiamy tutorial, który pomoże wszystkim nauczycielom wprowadzić Google Classroom do swojego zestawu narzędzi dydaktyki. LINK>>

 PRAWO

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r.w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz    branżowej szkoły II stopnia   Dz.U z 2018 poz.467.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2018 r. Czytaj tu>>

Podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych szkół, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z 2014 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 895) stosuje się

1)2017/2018–2021/2022 – w klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego,

 2) 2017/2018–2022/2023 – w klasach dotychczasowego czteroletniego technikum,  

WARTO PRZECZYTAC

Zdalna edukacja w czasie zamknięcia szkół Link do strony ->

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI  MATEMATYCZNEJ

-materialy z kilku konferencji ,warto sie zapoznac

http://www.sem.edu.pl/index.php?module=page&slug=dzialalnosc-sem-konferencje

Matematyczna Edukacja Dzieci

Czasopismo „Matematyczna Edukacja Dzieci, Czasopismo dla nauczycieli i rodziców" jest  czasopismem naukowym skierowanym  do wszystkich osób, którym zależy na edukacji matematycznej, a w szczególności nauczycieli przedszkoli, nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej, nauczycieli matematyki, studentów pedagogiki lub matematyki specjalizacji nauczycielskiej, a także rodziców.  Poniżej spis treści aktualnego numeru. Wszystkie artykuły z aktualnego numeru i poprzednich w formacie pdf. znajdują się w zakładce ARCHIWUM.http://www.med.matematykadlawszystkich.pl/

 Roczny Raport UNICEF Polska

file:///C:/Users/admin/Downloads/UNICEF%20Polska%20-%20Raport%20Roczny%202020.pdf