Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Edukacyjne konteksty 3W: Włączanie, Współpraca, Wielokulturowość
WOM
Termin: 31.03.2023 godz. 10:0015:10
Miejsce: RODN "WOM" , Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice Sala: Aula dolna
Prowadzący szkolenie: A. Czarlińska-Wężyk, A. Gorzelik, A. Twaróg-Kanus, B. Czwartos, Zaproszeni eksperci

Konferencja naukowo-metodyczna w partnerstwie z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach

 

 

Celem konferencji jest doskonalenie oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianych kompetencji dydaktyczno-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wielokulturowości, współpracy i inkluzji.

Adresat: dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek różnego typu. Wszyscy zainteresowani problematyką 3W, doskonaleniem jakości pracy własnej oraz rozwojem inkluzyjnym całej społeczności szkolnej.

Konferencja nieodpłatna.

Aby zapisać się na konferencję należy wypełnić formularz na dole strony , a następnie wybrać warsztaty i również się na nie zapisać.

Sesja wykładowa  - 10.00-12.45

  • 10.00-10.45 - "Inni, obcy, gorsi...", czyli kilka uwag o społecznej percepcji uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi - dr I. Wendreńska
  • 11.00-11.45 - Akulturacja czy skomplikowana mediacja - cele edukacji regionalnej i międzykulturowej - dr M. Jopek-Bizoń (połączenie on-line z sali wykładowej)
  • 12.00-12.45 - Intermentoring jako współpraca pokoleniowa - dr S. Pietrzyk

 

Sesja warsztatowa - 13.00-15.10

do wyboru dwa warsztaty: jeden z I tury g.13.00-14.00 i jeden z II tury g.14.10-15.10:

I TURA

  1.  Współpraca szkół różnych etapów edukacyjnych i typów ze światem biznesu w kontekście ZSK i Odznaki+ - jak współpracować aby poszerzać perspektywę - A. Wojciechowska, zapisz się >>>
  2. Współpraca różnorodnych zespołów projektowych dla wspólnego sukcesu - efekt synergii - A. Czarlińska-Wężyk, zapisz się >>>
  3. Rodzice w edukacji włączającej jako współuczestnicy procesu - dr A. Twaróg-Kanus, zapisz się >>>

II TURA

  1. Strategie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach w edukacji włączającej -  dr M. Niemiec, zapisz się >>>
  2. Uczniowie przybywający z zagranicy - kwestie dwujęzyczności - dr B. Czwartos, zapisz się >>>
  3. Szkoła wobec wyzwań wielokulturowego świata - A. Gorzelik, zapisz się >>>

************************************************************************************

 

Nasi Prelegenci:

Wykłady:

dr Sylwester Pietrzyk - Adiunkt w Katedrze Zarzadzania Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Praktyk biznesu, trener zarządzania (Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania, 2000), certyfikowany konsultant biznesowy. więcej tu >>>

dr Małgorzata Jopek-Bizoń - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w ATH w Bielsku-Białej, filolog – nauczycielka języka angielskiego. Autorka artykułów o charakterze naukowym i popularno-naukowym.

dr Iwona Wendreńska- doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze oscylują wokół: wspomagania rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; edukacją i rewalidacją osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; kompetencji w kształceniu specjalnym i kształceniu pedagogów specjalnych. Autorka monografii, artykułów naukowych, współredaktorka prac zbiorowych z zakresu pedagogiki specjalnej; członek zespołu redakcyjnego prac z Serii Wydawniczej „Specjalne potrzeby edukacyjne”.  

 

Warsztaty:

dr Agnieszka Twaróg-Kanus -nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, adiunkt naukowo-badawczy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, oligofrenopedagog. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: kompetencji dydaktyczno - metodycznych, społecznych i osobistych; kompetencji miękkich, w tym głównie: z komunikacji, motywacji, kreatywności; kompetencji kluczowych; myślenia krytycznego. więcej tu >>>

Aleksandra Wojciechowska - główny analityk ds. badań i analiz, regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).W Instytucie Badań Edukacyjnych zaangażowana w rozwój i wdrażanie na poziomie regionalnym ZSK oraz działania związane z uczeniem się przez całe życie.Prowadzi seminaria, warsztaty, konferencje nt. ZSK i LLL, wspiera podmioty w opisywaniu kwalifikacji rynkowych i kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych oraz podmioty zainteresowane pełnieniem funkcji instytucji certyfikujących. Uczestniczy w badaniach dot. edukacji i rynku pracy. Współpracuje przy realizacji wielu projektów związanych z podnoszeniem kompetencji i nabywaniem kwalifikacji. 

dr Marta Niemiec - doktor nauk społecznych w dziedzinie Pedagogika (problematyka dysertacji doktorskiej z zakresu Pedagogiki specjalnej - Tyflopedagogiki), Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Śląski w Katowicach, studia podyplomowe w zakresie „Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia.” więcej tu>>>

Aleksandra Gorzelik - nauczyciel konsultant w Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej. Absolwentka historii sztuki (Wydział Historyczny UJ), historii ( studia podyplomowe Wydział Nauk Społecznych UŚ), zarządzania kulturą i turystyką kulturową (studia podyplomowe UE). Prowadzi szkolenia dotyczące nowoczesnej edukacji artystycznej, historii sztuki, edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego. Organizuje i koordynuje zajęcia w muzeach i galeriach sztuki. więcej tu >>>

dr Barbara Czwartos - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, wieloletni nauczyciel języka niemieckiego, specjalizacja: metodyka nauczania języków obcych, podnoszenie efektywności kształcenia językowego, wykorzystanie aplikacji internetowych w procesie kształcenia, autorka publikacji naukowych z zakresu dydaktyki nauczania języków obcych oraz psychlingwistyki.

Anna Czarlińska-Wężyk - nauczycielka-konsultantka w Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, ekspert i edukator z listy MEiN,trenerka w oświacie, trenerka z zakresu edukacji: globalnej, ekonomicznej i przedsiębiorczości, certyfikowana COACH PRAKTYK BIZNESU Norman Benett Academy, posiada kompetncje z zakresu m.in. doradztwa zawodowego, specjalistka w obszarze kompetencji miękkich, nauczania przedmiotów ekonomicznych i przedsiębiorczości; więcej informacji tutaj<<< 

 

Osoba do kontaktu: Anna Czarlińska-Wężyk
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 223 Nr sali: 60 email: aczarli@womkat.edu.pl