Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Strategie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach w edukacji włączającej- KONTEKSTY EDUKACYJNE 3W
Termin: 31.03.2023 godz. 14:1015:10
Sala: 46
Prowadzący szkolenie: dr Marta Niemiec

Przebieg szkolenia:

Rodzaje strategii edukacyjnych

Rola diagnozy w przestrzeni edukacji

Praca projektowa wyzwania  i możliwości na przykładzie Design Thinking.

Warsztaty w ramach konferencji:

 

EDUKACYJNE KONTEKSTY 3W: WŁĄCZANIE, WSPÓŁPRACA, WIELOKULTUROWOŚĆ

więcej o konferencji tutaj >>>

Osoba do kontaktu: Agnieszka Twaróg-Kanus
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: atkanus@womkat.edu.pl