Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Wyzwania współczesnej edukacji - wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego ucznia
WOM Teams
Termin: 18.04.2023 godz. 15:3017:00
Miejsce: Platforma MS Teams Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Mariola Lux, Anna Czarlińska -Wężyk

O prowądzacych: Mariola Lux - Nauczyciel konsultant , organizator różnorakich form doskonalenia nauczycieli geografii i przyrody oraz z tematów: awans zawodowy, wspomaganie szkół, prowadzenie sieci współpracy, wypoczynek dzieci i młodzieży, więcej  tutaj

Anna Czarlińska-Wężyk -nauczycielka-konsultantka w Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, ekspert i edukator z listy MEN,trener w oświacie, trenerka z zakresu edukacji: globalnej, ekonomicznej i przedsiębiorczości. certyfikowana COACH PRAKTYK BIZNESU Norman Benett Academy, posiada kompetncje z zakresu m.in. doradztwa zawodowego, specjalistka w obszarze kompetencji miękkich, nauczania przedmiotów ekonomicznych i przedsiębiorczości; więcej informacji tutaj<<<

 

Warsztat rozszerzający zagadnienie poruszane na Konferencji 28.02.23: Wyzwania współczesnej edukacji w kontekście wymagań państwa WYMAGANIE 5 .Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Zapraszamy uczestników konferencji oraz wszystkich zainteresowanych problematyką 

Wymaganie 5: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. W szkole lub placówce prowadzi się indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do potrzeb uczniów.
Szkoła lub placówka pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego sytuacji społecznej.
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.
 

 ******************************************************************************************

Osoba do kontaktu: Mariola Lux
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 119 Nr sali: 58 email: ml@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 20 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli