Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Kreowanie świadomości finansowej i ekonomicznej w otaczającej nas rzeczywistości ( w ramach programu ECD) - Gr 2
WOM Clickmeeting
Termin: 09.02.2023 godz. 14:0017:00
Prowadzący szkolenie: Anna Czarlińska-Wężyk

O prowadzącej szkolenie- Anna Czarlińska-Wężyk -nauczycielka-konsultantka w Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, ekspert i edukator z listy MEN,trener w oświacie, trenerka z zakresu edukacji: globalnej, ekonomicznej i przedsiębiorczości. certyfikowana COACH PRAKTYK BIZNESU Norman Benett Academy, posiada kompetncje z zakresu m.in. doradztwa zawodowego, specjalistka w obszarze kompetencji miękkich, nauczania przedmiotów ekonomicznych i przedsiębiorczości; więcej informacji tutaj<<<

Adresat: wychowawcy, nauczyciele różnych przedmiotów ( w tym bibliotekarz, nauczyciel świetlicy), doradcy zawodowi i inni zainteresowani ze szkół podstawowych (klasy 6-8).

Zapraszamy nauczycieli, którzy już realizują program "Ekonomia na co dzień" - ECD) oraz nowych, którzy chcą dołączyć do programu (korzystnie, jeśli do programu przystąpi więcej niż jedna osoba ze szkoły).

Udział w programie jest nieodpłatny, wymaga jedynie rejestracji (dotyczy NOWYCH nauczycieli w programie)poprzez formularz dostępny tutaj: LINK

PROGRAM

  1. Zapobieganie wykluczeniu finansowemu i dostrzeganie skutków zadłużenia się - dywersyfikacja kapitału.
  2. Program „Ekonomia na co dzień” w kontekście zmian w prawie oświatowym w roku szkolnym 2022/2023r.
  3. Aktywny udział uczniów w programie – omówienie zaplanowanych działań, konkursów, terminów i innych form realizacji programu w roku szkolnym 2022/2023r.  ( w prezentacji ogólnej).
  4. Prezentacja gry „Ekonomiczne memory” .
  5. System logowania i zasoby platformy „Ekonomii na co dzień” – możliwości korzystania i modyfikowania materiałów na własne potrzeby 

Uczestnicy otrzymają bezpłatne pakiety dydaktyczne:

  • Edukacyjną grę „Ekonomiczne memory” , utrwalającą podstawowe pojęcia w zakresie bezpieczeństwa  usług bankowych i przedsiębiorczości (w języku polskim i ukraińskim).
  • Dostęp do platformy edukacyjnej zawierającej m.in.: gotowe scenariusze zajęć i karty pracy, gry edukacyjne, quizy, filmy edukacyjne, pakiety multimedialne itp.
  • E-Suplement do przewodnika „Ekonomiczne inspiracje” – zawiera przykłady zrealizowanych, długoterminowych projektów edukacyjnych. Suplement zostanie zamieszczony na stronie programu, dostępny dla wszystkich nauczycieli realizujących program.

List zapraszający do dyrektora szkoły tutaj >>>

*********************************************************************************

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości  

Projekt  realizowany z UNICEFEM w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości

Osoba do kontaktu: Anna Czarlińska-Wężyk
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 223 Nr sali: 60 email: aczarli@womkat.edu.pl
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli