Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> TIK w pracy nauczyciela> Grant - TIK w pracy nauczyciela

Grant - TIK w pracy nauczyciela

Przygotowanie i wsparcie  nauczycieli

w prowadzeniu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacji przez

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

 

BEZPŁATNE KURSY

 

W pierwszej połowie lipca zakończono szkolenia w trzech pierwszych grupach grantowych. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem oraz uzyskały bardzo wysokie oceny uczestników. Kolejne grupy rozpoczęły szkolenia we wrześniu. Obecnie w ramach kursu doskonalącego  TiK w pracy nauczyciela i ocenianiu uczniów, uruchomionych zostało kolejnych siedem grup, a w kursie Organizacja procesu kształcenia z wykorzystaniem TiK cztery grupy.

Nabór na szkolenia został zakończony. 

TiK w pracy nauczyciela i ocenianiu uczniów
obejmujący następujące tematy i liczbę godzin:

 • Metodyka edukacji zdalnej – 5h
 • Zintegrowana Platforma edukacyjna – 5h
 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej – 5h
 • Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych - 3
 • MS Teams – 5h

W sumie 23h

Organizacja procesu kształcenia z wykorzystaniem TiK obejmujący następujące tematy i liczbę godzin:

 • Metodyka edukacji zdalnej – 5h
 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna – 5h
 • Organizacja procesu kształcenia i wychowania – 7h
 • Google Meet – 5h
 • Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej – 2h

W sumie 24h

Każdemu z nauczycieli, który zgłosi się do projektu proponujemy wsparcie  w następującej formie:

 • szkolenia z 5 modułów tematycznych,
 • doradztwo i konsultacje z uwzględnieniem specyfiki przedmiotowej i/lub etapu edukacyjnego
 • dyżury eksperta wewnętrznego realizowane w wymiarze 1 x 2 godziny na tydzień − online lub jeśli będzie taka możliwość w trybie stacjonarnym.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatny pakiet edukacyjny do prowadzenia zajęć
z uczniami, zawierający m.in. scenariusze zajęć/lekcji zdalnych.

W ramach systemu wsparcia uczestników grantu planujemy między innymi:

 • wymianę doświadczeń w zakresie nauczania na odległość,
 • wymianę doświadczeń na temat oceniania uczniów w czasie nauczania na odległość,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych indywidualnie przez nauczycieli.

Zaświadczenia będą wydawane po ukończeniu kursu. Wymagane jest zaliczenie wszystkich modułów. O udziale w grancie decyduje kolejność zgłoszeń!

Dane kontaktowe:

 Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie i wyboru jednego kursu doskonalącego.

Nie ma możliwości udziału w dwóch kursach ze względu na powtarzające się w nich moduły tematyczne.

 

RODN „WOM” w Katowicach otrzymał dofinansowanie na realizację projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach :

PO WER 2014-2020, II Oś Priorytetowa: Efekty polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświatyWsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Wysokość dofinansowania – 55 970 zł.

Celem realizacji grantu jest podniesienie jakości nauczania, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik komunikacji  przez nauczycieli przedszkoli i szkół oraz zapewnienia im wsparcia przy realizacji tego nauczania przez nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Katowicach.