Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Projekt edukacyjny: „Akademia Początkującego Nauczyciela (APN)”
WOM
Termin od: 22.02.2023 godz. 14:30 do: 31.05.2023 godz. 16:00
Prowadzący szkolenie: nauczyciele konsultanci WOM

Projekt edukacyjny: „Akademia Początkującego Nauczyciela (APN)”

Wszystkie informacje o Projekcie APN dostępne tutaj <<<

Cel główny projektu:

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej na poszczególnych przedmiotach i zajęciach szkolnych oraz w pracy pozaszkolnej.

Przygotowanie merytoryczne do realizacji poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Zakres zadań

Przedsięwzięcie obejmuje cykl różnorodnych szkoleń (forma stacjonarna lub on-line na platformie Clicmeeting, Zoom lub Teams) wspierających nauczycieli w doskonaleniu nowoczesnych metod i technik nauczania z uruchomieniem potencjału uczących się.

Adresat

Zainteresowani nauczyciele różnych typów szkół, różnych przedmiotów i zajęć szkolnych z terenu województwa śląskiego.

Projekt realizowany jest przez Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Zasady uzyskania certyfikatu

Każdy uczestnik wybranego warsztatu otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w warsztacie.

Certyfikat otrzyma uczestnik, który weźmie udział w wykładzie inauguracyjnym lub wykładzie podsumowującym oraz w minimum dwóch wybranych przez siebie warsztatach.

Czas trwania projektu: 01.02.2023-31.05.2023

Zapisy: uczestnik zapisuje się na konkretne wybrane formy szkoleniowe: wykład inauguracyjny, wykład podsumowujący, warsztaty.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegóły i zapisy tutaj >>>>

 

Osoba do kontaktu: Anna Czarlińska-Wężyk
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 223 Nr sali: 60 email: aczarli@womkat.edu.pl