Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Projekt edukacyjny: „Akademia Początkującego Nauczyciela (APN)”

Projekt edukacyjny: „Akademia Początkującego Nauczyciela (APN)”

      

 

 

 

Szanowni Państwo.

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych nauczycieli rozmaitych przedmiotów i zajęć różnych poziomów nauczania do udziału w projekcie edukacyjnym “Akademia Początkującego Nauczyciela (APN)”.

Szczególnie zapraszamy nauczycieli o krótkim stażu pracy, ale projekt jest dla wszystkich, którzy pragną doskonalić się przez całe życie, poszukują nowych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych i lubią wyzwania.

 

Cel główny projektu:

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej na poszczególnych przedmiotach i zajęciach szkolnych oraz w pracy pozaszkolnej.

Przygotowanie merytoryczne do realizacji poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Zakres zadań

Przedsięwzięcie obejmuje cykl różnorodnych szkoleń (forma stacjonarna lub on-line na platformie Clicmeeting, Zoom lub Teams) wspierających nauczycieli w doskonaleniu nowoczesnych metod i technik nauczania z uruchomieniem potencjału uczących się.

Adresat

Zainteresowani nauczyciele różnych typów szkół, różnych przedmiotów i zajęć szkolnych z terenu województwa śląskiego.

Projekt realizowany jest przez Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Zasady uzyskania certyfikatu

Każdy uczestnik wybranego warsztatu otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w warsztacie.

Certyfikat otrzyma uczestnik, który weźmie udział w wykładzie inauguracyjnym lub wykładzie podsumowującym oraz w minimum dwóch wybranych przez siebie warsztatach.

Czas trwania projektu: 01.02.2023-31.05.2023

Zapisy: uczestnik zapisuje się na konkretne wybrane formy szkoleniowe: wykład inauguracyjny, wykład podsumowujący, warsztaty.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

PROGRAM PROJEKTU

 

Rozpoczęcie projektu 22.02.2023, godz.14.30 - on-line:

  • Oficjalne otwarcie Projektu APN, powitanie - dr Jerzy Grad, dyrektor RODN 'WOM" w Katowicach
  • Cele, założenia, efekty Projektu APN - Anna Czarlińska-Wężyk, kierowniczka Projektu
  • Wykład inauguracyjny (online): "Edukacja przyszłości czy przyszłość w edukacji". - dr Agnieszka Twaróg-Kanus, >>> zapisz się <<<

Wykład podsumowujący pt. "Rozwój i kompetencje nauczycielskie nie tylko przy tablicy- jak i gdzie wykorzystać doświadczenie." 

Termin wykładu 29.05.2023 godz. 14:30 zapisz się >>>

Warsztaty:

Zagadnienia / Przedmioty

Temat Prowadzący szkolenie Data, godzina Forma szkolenia Zapisy
Wychowanie do życia w rodzinie Wybrane aspekty metodyki wdżr - blok tematyczny B (zajęcia z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt) M.Kłyk

01.03.2023

15.30-17.45

stacjonarne WOM

 Zapisz się >>>
Wychowanie fizyczne Nowoczesne wychowanie fizyczne - metody wykorzystania przykładowych aplikacji na lekcji wf dr T. Grad

19.04.2023

15.30 - 17.00
online  Zapisz się >>>
Matematyka w szkole podstawowej Matematyczne zagadki i ciekawostki podczas wycieczki (może w ogrodzie lub w kuchni?) M. Syta

26.04.2023

15.00 - 17.30

stacjonarne WOM  Zapisz się >>>

Geografia w szkole podstawowej

Zajęcia terenowe jako skuteczna metoda nauczania geografii M. Lux

21.02.2023

14.30 - 16.45

online  Zapisz się >>>
Przedmioty przyrodnicze w szkole podstawowej Doświadczenia i eksperymenty na przedmiotach przyrodniczych  M. Lux

14.03.2023

14.45 - 17.00

online  Zapisz się >>>
Języki obce Rozwijanie umiejętności mówienia na lekcjach języka obcego

J. Drążek 

dr B. Czwartos

09.05.2023

16.00 -18.15

25.05.2023

16.00-18.15

online

 Zapisz się >>>

 

Zapisz się >>>

Biblioteczne Nowoczesny bibliotekarz -  aplikacje wykorzystywane         do promocji czytelnictwa A.Ferdyn

23.03.2023,

14.00 - 16.15
Stacjonarne WOM  Zapisz się >>>
Historia w szkole podstawowej  Ilustracja wiele Ci powie. Materiał ilustracyjny na lekcjach historii P. Werner   17.04.2023

15.30 - 17.45
Stacjonarne WOM  Zapisz się >>>
Historia w szkole podstawowej Mapa wiele Ci powie. Jak skutecznie analizować mapy na lekcjach historii. P. Werner

22.05.2023

15.30 - 17.45

Stacjonarne WOM Zapisz się >>> 
J. polski w szkole podstawowej  Niby drobiazg, a lekcja ciekawsza! Sposoby na urozmaicenie zajęć j. polskiego w szkole podstawowej Weronika Skrzekowska 02.03.2023 15.00 - 17.15

online

 Zapisz się >>>
J. polski w szkole ponadpodstawowej Dobór treści nauczania i celów kształcenia w kontekście podstawy programowej dr M. Zajega

27.02.2023

14.30 - 16.45
Stacjonarne WOM  Zapisz się >>>
Społeczno-
ekonomiczne
Zrównoważony rozwój i zarządzanie projektem A.Czarlińska-Wężyk  

13.04.2023

14.30 - 16.15

online  Zapisz się >>>
Zawodowe Etapy nauczania-uczenia się praktycznych umiejętności zawodowych M.Kaczmarek

19.04.23

15.00-17.15
online  Zapisz się >>>
Zawodowe Kształtowanie umiejętności zawodowych w oparciu o metodę myślenia projektowego H. Dąbrowska

13.04.23

15-17.15
online  Zapisz się >>>
Doradztwo zawodowe Nawiązywanie relacji warunkiem realizacji celów-narzędzie MBTI  Anna Czarlińska-
Wężyk
 

28.03.2023

15.00-17.15

online  Zapisz się >>>
Wczesnoszkolne Wdrażanie poznawczych i społecznych kompetencji przyszyszłości dr A.Twaróg-
Kanus

27.04.2023

15.00-17.15
online  Zapisz się >>>
Wczesnoszkolne Inteligencja emocjonalna w praktyce dr A.Twaróg-
Kanus

30.05.2023

15.00-17.15
online  Zapisz się >>>
Informatyczne Nowoczesne metody nauczania - wybrane narzędzia cyfrowe stosowane w informatyce M.Cichoń-
Sendor

09.05.2023

14.30-16.15
online  Zapisz się >>>

Technika

Laboratoria przyszłości i edukacja STEAM w przedmiocie Technika A.Musiał

29.03.2023

15.00-17.15
online Zapisz się >>> 
Biologia Jak sprawdzać nabyte wiadomości i umiejętności A.Pukocz

30.03.2023

14.30-16.15
stacjonarna WOM  Zapisz się >>>
Przyroda Jak (nie) uczyć przyrody w szkole podstawowej A.Pukocz

27.03.2023

15.00-17.15
stacjonarna WOM  Zapisz się >>>
Dla wszystkich nauczycieli Kompendium zagadnień prawnych, czyli o czym powinien wiedzieć nauczyciel A.Pukocz

15.03.2023

15.00-16.30
stacjonarna WOM  Zapisz się >>>
Dla wszystkich nauczycieli Komunikacja z elementami coachingu-wykorzystanie modelu GROW i RGROW A.Czarlińska-Wężyk

23.03.2023

14.30-16.15
Stacjonarne WOM  Zapisz się >>>
Dla wszystkich nauczycieli Wirtualny organizer materiałów dydaktycznych nauczycieli M. Cichoń-Sendor

16.05.2023

14.30-16.15
online  Zapisz się >>>
Dla wszystkich nauczycieli Wybrane aspekty metodyki wychowania Marianna Kłyk 20.03.2023 15.00-17.15 stacjonarna WOM  Zapisz się >>>
Dla wszystkich nauczycieli Wybrane aspekty metodyki profilaktyki edukacyjnej Marianna Kłyk

27.03.2023

15.00-17.15

stacjonarna WOM  Zapisz się >>>
Dla wszystkich nauczycieli Dobra komunikacja podstawą skutecznej współpracy A.Czarlińska-Wężyk
Aldona Ferdyn

16.05.2023
15.00-16.30

online Zapisz się >>>
Dla wszystkich nauczycieli Dobra komunikacja podstawą skutecznej współpracy A.Czarlińska-Wężyk
Aldona Ferdyn 

24.05.2023
15.00-16.30

online Zapisz się >>>

Osoba do kontaktu: Anna Czarlińska-Wężyk, aczarli@womkat.edu.pl, 32 2035967 w.223