Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Wyzwania współczesnej edukacji - wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego ucznia
Termin: 19.04.2023 godz. 15:0018:00
Miejsce: RODN "WOM" Katowice Sala: 46
Prowadzący szkolenie: Mariola Lux, Anna Czarlińska -Wężyk

O prowadzących: Mariola Lux - Nauczyciel konsultant , organizator różnorakich form doskonalenia nauczycieli geografii i przyrody oraz z tematów: awans zawodowy, wspomaganie szkół, prowadzenie sieci współpracy, wypoczynek dzieci i młodzieży, więcej tutaj

Anna Czarlińska-Wężyk -nauczycielka-konsultantka w Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, ekspert i edukator z listy MEN,trener w oświacie, trenerka z zakresu edukacji: globalnej, ekonomicznej i przedsiębiorczości. certyfikowana COACH PRAKTYK BIZNESU Norman Benett Academy, posiada kompetncje z zakresu m.in. doradztwa zawodowego, specjalistka w obszarze kompetencji miękkich, nauczania przedmiotów ekonomicznych i przedsiębiorczości; więcej informacji tutaj<<<

 

Warsztat rozszerzający zagadnienie poruszane na Konferencji 28.02.23: Wyzwania współczesnej edukacji w kontekście wymagań państwa WYMAGANIE 5 .Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Zapraszamy uczestników konferencji oraz wszystkich zainteresowanych problematyką

Wymaganie 5: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia.W szkole lub placówce prowadzi się indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do potrzeb uczniów.
Szkoła lub placówka pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego sytuacji społecznej.
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.
 

 

  

***************************************************************************************************

Osoba do kontaktu: Mariola Lux
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 119 Nr sali: 58 email: ml@womkat.edu.pl