Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI - Kształtowanie postaw w procesie dydaktyczno-wychowawczym
Termin: 19.04.2023 godz. 15:1517:15
Sala: 48
Prowadzący szkolenie: Marianna Kłyk

Warsztat rozszerzający zagadnienie poruszane na Konferencji 28.02.23: Wyzwania współczesnej edukacji w kontekście wymagań państwa - WYMAGANIE 4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

 Zapraszamy uczestników konferencji oraz wszystkich zainteresowanych problematyką.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z metodyką kształtowania postaw w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Tematyka:

  1. Znaczenie terminu „postawa”
  2. O postawach uczniów w podstawie programowej
  3. Kształtowanie postaw
  4. Dyskusja

Liczba godz.: 3

 Osoba prowadząca: Marianna Kłyk - nauczyciel konsultant, autorka programów nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej; autorka programów wychowawczych i profilaktycznych, autorka scenariuszy lekcji (publikacje) oraz licznych publikacji z zakresu metodyki nauczania.

 

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli