Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI-SZKOŁA, ZAWÓD, PRACA -O WSPÓŁPRACY MIĘDZY SZKOŁĄ A PRACODAWCAMI
WOM Teams
Termin: 09.03.2023 godz. 14:3016:45
Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Hanna Dąbrowska

 

Prowadząca: Hanna Dąbrowska

nauczycielka przedmiotów zawodowych czynnie współpracująca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie

Adresat: nauczyciele edukacji zawodowej

Tematyka:

1. Uwarunkowania prawne dotyczące współpracy szkoły z pracodawcą.

2. Formy współpracy szkoły z pracodawcami.

3. Dodatkowe umiejętności zawodowe- wykorzystanie godzin na potrzeby uczniów i/lub pracodawców.

4. Młody pracownik w obliczu oczekiwań kompetencyjnych zespołu i pracodawcy.

5. Perspektywa pracodawcy w kształtowaniu kompetencji społecznych.

Uwagi organizacyjne:

Po zarejestrowaniu i wniesieniu opłaty, uczestnik otrzyma link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Osoba do kontaktu: Hanna Dąbrowska
Nr tel: 32 259 98 48 wew: 212 Nr sali: 94 email: hdabrowska@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 20 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli