Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Nowelizacja statutu szkoły
Prawo
Termin: 15.02.2023 godz. 12:1514:30
Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach Sala: 54
Prowadzący szkolenie: Adam Pukocz

Adresat szkolenia: Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

 

Program szkolenia:

• regulacje prawne obligujące dyrektora szkoły do nowelizacji statutu,

• stosowanie zasad techniki prawodawczej w tworzeniu i nowelizacji statutu,

• zawartość statutu i dokonywanie w nim zmian,

• wprowadzenie ujednoliconego tekstu statutu,

• analiza wybranych zapisów statutowych.

Prowadzący: Adam Pukocz, konsultant RODN "WOM" w Katowicach,  ekspert zewnętrzny Instytutu Badań Edukacyjnych, wcześniej - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz starszy ekspert w CKE

Osoba do kontaktu: Adam Pukocz
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 223 Nr sali: 60 email: apukocz@womkat.edu.pl
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli