Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Ocenianie kształtujące- Efektywność osobista i współpraca w zespole
Termin: 23.02.2023 godz. 15:0018:00
Sala: 89
Prowadzący szkolenie: dr Agnieszka Twaróg-Kanus

Ocenianie kształtujące. Efektywność osobista  i współpraca w zespole.

Program spotkania szkoleniowego:

1. Kultura organizacyjna szkoły i atmosfera w klasie.

2. Blaski i cienie oceniania sumującego, orientującego i kształtującego.

3. Elementy oceniania kształtującego. 

4. Optymalna motywacja wyznacznikiem efektywności osobistej i współpracy w zespole.

5. Bariery utrudniające stosowanie oceniania kształtującego

Osoba do kontaktu: Agnieszka Twaróg-Kanus
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: atkanus@womkat.edu.pl
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli