Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Metoda JES-pl – nauczanie dzieci z doświadczeniem migracyjnym
Termin: 15.02.2023 godz. 16:3018:45
Miejsce: RODN "WOM" Katowice Sala: 85
Prowadzący szkolenie: Barbara Czwartos

Adresat: zainteresowani nauczyciele

Prowadzący:  dr Barbara Czwartos- nauczyciel konsultant, ekspert w zakresie dydaktyki nauczania języków obcych, psycholingwistyki oraz wykorzystania technologii informacyjnych w procesie kształcenia językowego, trener w zarządzaniu oświatą, certyfikowany nauczyciel w zakresie podnoszenia efektywności procesu nauczania (certyfikat LQW)  

 Cele szczegółowe:

  1. Proces przetwarzania głębokiego jako warunek akwizycji językowej
  2. Metoda JES-Pl w procesie nauczania języka polskiego jako obcego
  3. Wykorzystanie metody JES -pl  w pracy z tekstem specjalistycznym
  4. Adaptacja tekstów specjalistycznych - przykłady
  5. Aplikacje internetowe umożliwiające przygotowanie materiałów dydaktycznych

 

Osoba do kontaktu: Barbara Czwartos
Nr tel: 32 258 38 01 wew: 122 Nr sali: 59 email: bczwartos@womkat.edu.pl
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli