Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcji języka obcego
Termin: 13.04.2023 godz. 16:3018:45
Miejsce: RODN "WOM" Katowice, ul. ks. kard. Wyszyńskiego 7 Sala: 52
Prowadzący szkolenie: Barbara Czwartos, Joanna Drążek

Adresat: zainteresowani nauczyciele języków obcych

Cele szczegółowe: 

  1. Kompetencje kluczowe – definicja pojęcia
  2. Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie – omówienie rozporządzenia
  3. Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego – przykład

 

Osoba do kontaktu: Barbara Czwartos
Nr tel: 32 258 38 01 wew: 122 Nr sali: 59 email: bczwartos@womkat.edu.pl
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli