Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki w szkole ponadpodstawowej
Termin: 20.02.2023 godz. 15:0017:15
Miejsce: platforma TEAMS Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Maria Syta, Mariola Dąbek-Nagacz

Program  szkolenia

1..Czym są  kompetencje  kluczowe, przez kogo i kiedy zostały określone?

2.Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie

3.W jaki sposób kompetencje kluczowe wpisują się w:kierunki polityki oswiatowej ,

wymagania wobec szkół i w podstawę programową z  matematyki ?

4. W jaki sposób kształtować   kompetencje kluczowe na lekcjach matematyki ?

Prowadzący szkolenie :Maria Syta  i Mariola Nagacz-Dabek

Liczba godzin: 3

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia o udziale w szkoleniu 

Osoba do kontaktu: Maria Syta
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 119 Nr sali: 58 email: msyta@womkat.edu.pl
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli