Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Dzie dobry, Panie Freinecie - kreatywna metodyka wychowania przedszkolnego
WOM
Termin: 30.01.2023 godz. 16:1518:30
Miejsce: Miejskie przedszkole nr 93 w Katowicach, ul. Łętowskiego 24 Sala: WYJAZDOWE
Prowadzący szkolenie: Dorota Kozioł-Żurawska

Dzień dobry, Panie Freinecie - cykl spotkań stacjonarnych, dla nauczycieli edukacji przedszkolnej, wprowadzających w świat pedagogiki freinetowskiej i jej adaptacji do warunków przedszkola, grupy i dziecka. 

Priorytety MEiN:
Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Adresaci:
Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Tematyka:

1. Pedagogika C. Freineta - główne koncepcje

2. Podstawa Programowa w ujęciu freinetowskim

3. Działania praktyczne - dostosowanie zabaw i działań do potrzeb

Cel:

Rozwijanie zainteresowań pedagogiką alternatywną w odniesieniu do współczesnej metodyki wychowania przedszkolnego

Osoba do kontaktu: Dorota Kozioł-Żurawska
Nr tel: 505 080 954 email: doradcametodycznykatowice@gmail.com
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli