Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Proste rozwiązania na trudne zachowania- wykorzystanie elementów Treningu Umiejętności Społecznych
Teams
Termin: 16.02.2023 godz. 15:0017:15
Miejsce: Platforma MTeams Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: dr Agnieszka Twaróg-Kanus

Celem spokania szkoleniowego w ramach sieci nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolej jest pogłębienie wiedzy na temat wykorzystania elementów Treningu Umiejętności Społecznych w sytuacji występowania trudnych zachowań dzieciw wieku wczesnoszkolnym.

Korzyści dla Uczestnika:

- poznanie analizy schematu zachowania z uwzględnieniem metody ABC: bodźca, zachowania i konsekwencji;

- stworzenie warunków minimalizujących ilość bodźców;

- wykorzystanie elementów TUS

Przebieg spotkania

1. Poznanie mechanizmu zachowań trudnych.

2. Komunikacja w klasie-cienie i blaski.

3. Po czym poznać złość? Jak interweniować? 

4. Procedury zajęć TUS.

5. Trening Umiejętności Społecznych: 6 grup umiejętności. 

6. Przykład dobrych praktyk.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Twaróg-Kanus
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: atkanus@womkat.edu.pl
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli