Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Kurs języka angielskiego - poziom średnio zaawansowany B2
Termin od: 09.02.2023 godz. 18:00 do: 07.06.2023 godz. 20:15
Miejsce: RODN WOM Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Joanna Drążek

Kurs języka angielskiego – poziom B2 

Adresat: 

  • nauczyciele, którzy chcą przygotować się do egzaminu PTE (Pearson Test of English) - jednego z egzaminów wymaganych do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III.
  • nauczyciele, którzy opanowali język angielski na poziomie średniozaawansowanym i chcą doskonalić swoje umiejętności

Treści szczegółowe:

  1. Rozwijanie sprawności: rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, pisania na poziomie egzaminacyjnym
  2. Poszerzenie zasobu słownictwa
  3. Doskonalenie kompetencji gramatycznej 
  4. Ćwiczenie rozwiązywania testów egzaminacyjnych PTE

Liczba godzin: 50 ( 3 godziny tygodniowo jedno spotkanie w środy albo czwartek)

Prowadzący: Monika Chmielewska - nauczyciel dyplomowany i wykładowca akademicki prowadzący kursy i szkolenia z zakresu nauczania języka angielskiego. dr Katarzyna Wróbel

Wszyscy kursanci, którzy podeszli do egzaminu PTE po kursie w poprzednich latach, odnielśli sukces i zdali egzamin. (zgodnie z naszymi informacjami)

Termin: 09.02.2023 - 07.06.2023

Zgłoszenia do 10.02.2023

Cena: 383 zł od osoby

Uwaga: opłatę za kurs należy uiścić po otrzymaniu szczegółowych informacji.

Uwaga: Kurs ma formę online. Jesteśmy już po spotkaniu organizacyjnym. W sprawie szczegółow kursu proszę o mail lub telefon.

Osoba do kontaktu: Joanna Drążek
Nr tel: 32 258 38 01 wew: 122 Nr sali: 59 email: jdrazek@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 383 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli