Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Błękitny Zakątek-inauguracja Ogólnopolskiego Projektu Artystyczno-Edukacyjnego
WOM Teams
Termin: 03.10.2022 godz. 16:3018:00
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Dorota Kozioł-Żurawska, Wioleta Mueller-Konieczny

,,Jeśli mu tylko pozwolić, dziecko zabierze swoje zagubienie w świecie do lasu, opłucze je w strumyku i wywróci na drugą stronę, żeby zobaczyć, co się tam kryje.” 

/Richard Louv, Ostatnie dziecko lasu/

Zapraszamy Państwa na inaugurację Ogólnopolskiego Projektu Artystyczno-Edukacyjnego ,,Błękitny Zakątek". 

Autorki projektu: Eliza Flaszewska, Dorota Kozioł-Żurawska, Wioleta Mueller-Konieczny (doradcy metodyczni)

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych oraz wszyscy zainteresowani tematyką

Cele projektu:

  • tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie, obserwowanie i odkrywanie;
  • kształtowanie postawy otwartej na sztukę;
  • rozumienie znaczenia wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin;
  • budowanie poczucia odpowiedzialności za właściwe gospodarowanie zasobami wody;
  • kształtowanie pozytywnych wzorców ekologicznych.

PLAN SPOTKANIA:

1. Otwarcie konferencji. /Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach- Iwona Kruszewska-Stoły/

2. Zanurzyć się w przyrodzie-kilka słów na temat zerwanych więzi. /Wioleta Mueller-Konieczny/

3. Cel edukacji przez przyrodę. /Wioleta Mueller-Konieczny/

4. Woda w mieście- znaczenie dla wód gruntowych. /Dorota Kozioł-Żurawska/

5. Ukryci złodzieje wody-konsumpcjonizm. /Dorota Kozioł- Żurawska/

6. Woda widziana okiem specjalisty. /gość specjalny/

7. Prezentacja szczegółowych zadań projektu.

8. Podsumowanie spotkania.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Uwagi dodatkowe:

  • spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams;
  • uczestnicy najpóźniej na 2 godziny przed spotkaniem otrzymają linki do wydarzenia.

 

Osoba do kontaktu: Wioleta Mueller-Konieczny
email: siemianowice.doradcametodyczny@gmail.com
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli