Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Historia sztuki - zmiany na egzaminie maturalnym w formule 2023
Termin: 25.10.2022 godz. 15:3017:15
Miejsce: MS Teams Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Aleksandra Gorzelik

Plan szkolenia:

1. Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminu maturalnego z historii sztuki - przykłady zadań
egzaminacyjnych i analiza typowych błędów 

2. Omówienie pytań w części testowej egzaminu

3. Zasady oceniania wypracowań 

4. Praktyczne przykłady dostosowania nauczania w celu wdrożenia nowych wymagań 

5. Pytania i dyskusja 

Prowadząca: 

Aleksandra Gorzelik: historyczka sztuki, konsultant w RODN "WOM" w Katowicach, przewodnicząca Zespołu Egzaminatorów z historii sztuki  

 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Gorzelik
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 202 Nr sali: 96a email: agorzelik@womkat.edu.pl
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli