Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Kurs na wychowawcę wypoczynku
Termin: 10.03.2023 godz. 15:0018:00
Miejsce: RODN "WOM" Katowice Sala: 41
Prowadzący szkolenie: Maria Syta

Program kursu:

1.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

2.Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku

3.Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

4.Ruch i rekreacja

5.Turystyka i krajoznawstwo

6.Zajęcia kulturalno-oświatowe

7.Zajęcia praktyczno-techniczne

8.Prace społecznie użyteczne

9.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
 
Liczba godzin:36
 
Zaświadczenia  uczestnicy otrzymają  po zdaniu egzaminu - 19.03.2023

Terminy zajęć:

10.03.2023 godz. 15.00 -18.00

11.03.2023 godz. 9.00 - 15.30

12.03.2023 godz. 9.00 -15.30

18.03.2023 godz. 9.00 -15.30

19.03.2023 godz. 9.00 -15.30 ( egzamin )

Nr rachunku: 34 1500 1445 1214 4003 2775 0000 i numer kursu 2-22/23-ML/KDST ( wychowawca), 
 

Mariola Lux - Nauczyciel konsultant , organizator różnorakich form doskonalenia nauczycieli geografii i przyrody oraz z tematów: awans zawodowy, wspomaganie szkół, prowadzenie sieci współpracy, wypoczynek dzieci i młodzieży

Osoba do kontaktu: Mariola Lux
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 119 Nr sali: 58 email: ml@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 250 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.

Uwaga!

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli