Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Sieć samokształcenia i współpracy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie
Termin od: 12.10.2022 godz. 16:00 do: 14.06.2023 godz. 18:15
Miejsce: Microsoft Teams Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Marianna Kłyk

Celem sieci nauczycieli wychowania do życia w rodzinie jest podnoszenie jakości pracy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie poprzez:

a)  pobudzanie nauczycieli do poszukiwań twórczych na rzecz rozwoju zawodowego,

b)  stworzenie możliwości współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie szkół podstawowych, ponadpodstawowych,

c)  wyposażenie nauczycieli w aktualną wiedzę merytoryczno-metodyczną niezbędną dla działań kreatywnych w procesie kształcenia i wychowania.

Szkolenia oraz spotkania w sieci odbywać się będą w środy od godz. 16.00-18.15 on-line (w aplikacji Microsof Teams, mailowa wymiana materiałów, konsultacje telefoniczne).

Okres trwania sieci: od października 2022 r. do czerwca 2023 r.

Pierwsze spotkanie w sieci odbędzie się 12 października 2022 r.

Zapisy do sieci – do wyczerpania miejsc.

Osoby zapisane do sieci dzień przed planowanym spotkaniem otrzymuje link do szkolenia.

 Udział w sieci jest bezpłatny.

Temat wiodący pracy w sieci w roku szkolnym 2022/2023 to:

Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny

1.    Spotkania z rodzicami:

  •       Wychowanie do życia w rodzinie: podstawy prawne, pozytywne oraz negatywne doświadczenia w realizacji zajęć; oczekiwania rodziców, oczekiwania nauczycieli.
  •          Funkcje rodziny
  •         Profilaktyka w wychowaniu do życia w rodzinie - problemy zdrowia fizycznego
  •         Profilaktyka w wychowaniu do życia w rodzinie - problemy zdrowia psychicznego
  •         Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  •         Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie jako integrator działań wychowawczo-profilaktycznych w szkol

2.    Problemy edukacyjne na lekcjach wychowania do życia w rodzinie.  Rozwiązywanie problemów merytoryczno-metodycznych nauczyciela wychowania do życia w rodzinie

Osoba prowadząca sieć: Marianna Kłyk

 

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli