Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Sieć perfekcyjnych wychowawców
Termin: 27.09.2022 godz. 16:0018:15
Miejsce: Microsoft Teams Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Marianna Kłyk

Celem sieci perfekcyjnych wychowawców jest wsparcie nauczycieli w opracowaniu programu wychowawcy klasowego oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Tematyka sieci wpisuje się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

 Szkolenia oraz spotkania w sieci odbywać się będą co dwa tygodnie, we wtorki od godz. 16.00-18.00 on-line (w aplikacji Microsof Teams, mailowa wymiana materiałów, konsultacje telefoniczne).

Pierwsze spotkanie w sieci odbędzie się 27.09.2022 r.

Zapisy do sieci – do wyczerpania miejsc.

Osoby zapisane do sieci dzień przed planowanym spotkaniem otrzymuje link do szkolenia.

Udział w sieci jest bezpłatny.

Temat wiodący pracy w sieci w roku szkolnym 2022/2023 to:

Program wychowawcy klasowego - metodyka lekcji wychowawczych

Zakres tematyczny:

 1. Wychowanie – teoria a metodyka
 2. Wychowanie – co to jest?
 3. Wychowanie a profilaktyka
 4. Wychowanie personalne, wychowanie społeczne, wychowanie obywatelskie
 5. Wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie do życia w społeczeństwie, wychowanie do życia w państwie
 6. Wartości w wychowaniu. Prawda, dobro i piękno
 7. Normy w wychowaniu.
 8. Profilaktyka w pracy wychowawcy klasowego (szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej)
 9. Cele wychowawcze
 10. Program wychowawczo-profilaktyczny wychowawcy klasowego (szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej)
 11. Program lekcji wychowawczych  (szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej)
 12. Program wycieczek szkolnych (szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej)
 13. Program współpracy z rodzicami (szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej)
 14. Spotkanie z rodzicami
 15. Wolontariat
 16. Przykładowe lekcje wychowawcze (szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej)
 17. Rozwiązywanie problemów wychowawczych (szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej)
 18. Edukacja włączająca w pracy wychowawcy 

  Osoba prowadząca: Marianna Kłyk

 

 

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli