Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Matematyka -zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021
Termin: 25.01.2021 godz. 16:0019:00
Sala: ONLINE

Szkolenia „Matematyka -zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021” zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Zajęcia poprowadzą konsultanci i doradcy metodyczni na podstawie materiałów przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Szkolenia wraz z materiałami metodycznymi zapewnią nauczycielom wsparcie w zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych oraz tego, co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminów.

Adresat szkolenia: nauczyciele matematyki klas ósmych
Prowadzący; Maria Syta– konsultant RODN „WOM” Katowice
Termin: 25.01.2021 r. godz.16.00-19.00
4 godziny dydaktyczne online + 2 godz. konsultacji

Tematyka szkolenia:

1.Prezentacja zmian wymagań szczegółowych w zakresie egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku,
2.Omówienie wymagań,ktore nie będą sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty w tym roku szkolnym.
3.Praca z materiałami źródłowymi.
a)Zaprezentowanie przykładowych zadań z ubiegłych lat, które sprawdzają umiejętności nieuwzględnione na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty:
b)Najważniejsze zmiany dotyczące konstrukcji arkuszy egzaminacyjnych w roku szkolnym 2020/2021.
c)Wskazówki dotyczące przygotowania uczniów do egzaminów w 2021 r.

Webinarium odbędzie się na platformie Microsoft Teams

Konsultacje indywidualne: mailowe

Prosze przygotować obowiązujaca podstawę programowa z matematyki oraz 

proszę o wydrukowanie załącznika nr1(wymagania egzaminacyjne-matematyka) do Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Osoba do kontaktu: Maria Syta
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 119 Nr sali: 58 email: msyta@womkat.edu.pl

Uwaga!

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Oferta RODN WOM 2020/2021
Kwartalnik Forum Nauczycieli