Jesteś tutaj: Strona główna > Przedmioty> Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie

Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi    https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”

Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: 

ROZMAWIAJ – nie lekceważ tego, co mówi dziecko. Daj mu możliwość wyrażenia własnych uczuć, ale nie wypytuj o szczegóły, jeśli nie jest na to gotowe. Nie zarzucaj go pytaniami i własnymi wątpliwościami. Nie naciskaj;

SŁUCHAJ – dziecko potrzebuje Twojej uwagi. Musi wiedzieć, że je wysłuchasz. Szczególnie gdy dzieje się coś niepokojącego. Nie pozostawiaj go samego z jego lękami i pytaniami. Daj dziecku przyzwolenie na ujawnienie trudnych uczuć;

UWIERZ – dopuść do siebie myśl, że dziecko spotkała krzywda i pamiętaj, że sprawca jest w stu procentach winny. Dziecko nigdy nie odpowiada za czyjeś złe zachowania i intencje. Stań po jego stronie. To właśnie teraz najbardziej Cię potrzebuje;

REAGUJ – jeśli widzisz niepokojące zachowanie u dziecka – reaguj. Zapytaj o pomoc specjalistę lub zadzwoń na bezpłatny i całodobowy numer telefonu 116 111 lub 800 12 12 12. Nie bój się prosić o wsparcie. Podejrzenie przestępstwa wykorzystania seksualnego dziecka możesz zgłosić Państwowej Komisji telefonicznie lub pisemnie, dane znajdziesz na stronie www.pkdp.gov.pl.

Nie wybaczysz sobie, że nie uwierzyłeś.

Więcej informacji na stronie kampanii: https://pkdp.gov.pl/akcje_i_kampanie/rozmawiajreaguj/ 

Plakaty w wersji papierowej można otrzymać pod adresem: https://forms.office.com/e/VEHxR7Jxuv 

Pilotażowy program skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pilotazowy-program-skierowany-do-dzieci-i-mlodziezy-uzaleznionych-od-nowych-technologii 

***

Rekomendacje, które mogą być przydatne nauczycielom i pedagogom szkolnym podczas rozmów z uczniami na temat aktualnej sytuacji w Ukrainie. 

Jak mówić o wojnie w Ukrainie - informacje dla pedagogów (002)

***

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie

https://www.ore.edu.pl/2022/02/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-wojnie/

INFORMACJE

 

PRAWO

Zmiany w organizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Warszawa, dnia 20 sierpnia 2021 r. Poz. 1533)

Pobierz>>>

***

Jednolity tekst Rozporządzenia w sprawie nauczania wychowania do życia w rodzinie:

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego [Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 395]

Pobierz>>>

***

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

Pobierz >>>

***

Kurs kwalifikacyjny WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Pobierz >>>

EDUKACJA ZDROWOTNA W WYCHOWANIU DO ŻYCIA W RODZINIE

Zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki wspomagające nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQXpOTYHjo9AMJEWjz?usp=sharing

***

Oto co naprawdę masz na rękach. Test z lampą UV: https://www.youtube.com/watch?v=f0t_SmDumx8

Było sobie życie: Układ limfatyczny https://www.cda.pl/video/2489801d9

***

Choroby Weneryczne Szerzą się Nadal. Film oświatowy. https://www.cda.pl/video/105692207

***

Czym można zarazić się od deski sedesowej w pracy, szkole czy publicznej toalecie?

https://www.youtube.com/watch?v=CcQo2hT8NLk

***

Książka do pobrania: Choroby przenoszone drogą płciową

file:///C:/Users/Wom/Downloads/choroby_przenoszone_droga_plc.pdf

Broszura  file:///C:/Users/Wom/Downloads/zakazeniapdp_2017.pdf

Przydatne środki dydaktyczne:

Genesis – początek życia człowieka

Piosenka o mówieniu i słuchaniu: https://www.youtube.com/watch?v=el9-bMqf9qM  

Z kulturą przy stole: https://www.youtube.com/watch?v=OWsTnxpxxH4 

To przecież prawda (plotka):  https://www.youtube.com/watch?v=7HJV3HFFGCQ

SZKOLENIA

Zapraszamy do uczestniczenia w:

Sieci Nauczycieli Wychowania do życia w rodzine ZAPISZ SIĘ>>>

 

KLUB NAUCZYCIELA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE   Zapisz się>>>

 

W roku szkolnym 2023/2024 uruchamiamy kurs kwalifikacyjny

"Wychowanie do życia w rodzinie"

Jesteś zainteresowana/zainteresowany zdobyciem dodatkowych kwalifikacji ZAPISZ SIĘ