Jesteś tutaj: Strona główna > Przedmioty> Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość

Prawo

Biznes i zarządzanie - Podstawa programowa. Dodaj swoje uwagi do podstawy programowej. Po prawej stronie kobieta w wieku nauczycielki.

 

Przedmiot Podstawy przedsiębiorczości zostanie zastąpiony innym przedmiotem; będzie to Biznes i zarządzanie - począwszy od roku szkolnego 2023/2024.

Biznes i zarządzania stawia na nauczanie poprzez praktykę i doświadczenie. Elementy podstawy programowej są zbudowane wokół aktualnych i lokalnych analiz przykładów polskich przedsiębiorców (case study). Uczniowie wezmą udział w symulacjach biznesowych i spotkaniach z praktykami biznesu. 

Ponieważ proponowane treści nauczania przedmiotu biznes i zarządzanie obejmują zagadnienia ujęte dotychczas w podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (kształcenie kompetencji przedsiębiorczych, zarządzanie projektami, funkcjonowanie gospodarki rynkowej, finansów osobistych i rynku finansowego, rynku pracy, funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w tym zarządzanie nim i planowanie swojego biznesu), nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości będą mogli uczyć nowego przedmiotu biznes i zarządzanie.

Więcej czytaj tutaj <<<

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia tutaj <<<

***

Podstawa programowa nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

 (Dz.U. 2018, 2018 r. Poz. 467)

 

Pobierz <<<

Informacje 

Logo Głównego Urzędu Statystycznego

 Główny Urząd Statystyczny informuje, że został wdrożony nowy, innowacyjny i interaktywny produkt-
Statystyka Miast.


Statystyka Miast to now yinteraktywny produkt,którego celem jest umożliwienie odbiorcom 
przygotowanie szybkiej analizy społeczno-gospodarczej miast wojewódzkich w Polsce. Dostarcza on
szybkich krótkookresowych informacji nt.stolic województw, obejmujących
zarówno komentarz analityczny, prezentację zjawisk na wykresach jak i dane w xls. To pierwszy produkt,
który wypełnia lukę informacyjną w obszarze zestawień i opisu analitycznego największych polskich miast.

Zapraszamy do korzystania z portalu Statystyka Miast tutaj >>>
oraz innych produktów dostępnych na Portalu Informacyjnym USiGUS.

=============================================================================

 

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości realizuje programy edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości i wszelkich działań aktywizujących uczniów.

Wśród projektów o tematyce finansowej dla młodzieży szkół średnich znajdą Państwo program Moje Finanse. RODN "WOM" w Katowicach współpracuje z FMP w realizacji działań. Zapraszamy do programu, więcej informacji oraz zapisy tutaj>>>>

Pozostałe programy:

Szkoły podstawowe

 Szkoły ponadpodstawowe

 
Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

 Więcej informacji tutaj >>>

***

 

 Główny Urząd Statystyczny

 

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają każdego roku młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w edycji Olimpiady Statystycznej. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych.

Zobacz ważne terminy, zasady udzuiału oraz sprawdź swoją wiedzę i przygotuj się do kolejnej edycji.

Czytaj tutaj >>>>

***

OP

Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Olimpiada realizowana jest od 2005 r. i zyskała już status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Hasło XVIII edycji OP: Biznes i zarządzanie

Zobacz ważne terminy, zasady udzuiału oraz sprawdź swoją wiedzę i przygotuj się do kolejnej edycji.

Czytaj tutaj >>>