Jesteś tutaj: Strona główna > Przedmioty> Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość

Prawo

Biznes i zarządzanie - Podstawa programowa. Dodaj swoje uwagi do podstawy programowej. Po prawej stronie kobieta w wieku nauczycielki.

 

Przedmiot Podstawy przedsiębiorczości zostanie zastąpiony innym przedmiotem; będzie to Biznes i zarządzanie - począwszy od roku szkolnego 2023/2024.

Biznes i zarządzania stawia na nauczanie poprzez praktykę i doświadczenie. Elementy podstawy programowej są zbudowane wokół aktualnych i lokalnych analiz przykładów polskich przedsiębiorców (case study). Uczniowie wezmą udział w symulacjach biznesowych i spotkaniach z praktykami biznesu. 

Ponieważ proponowane treści nauczania przedmiotu biznes i zarządzanie obejmują zagadnienia ujęte dotychczas w podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (kształcenie kompetencji przedsiębiorczych, zarządzanie projektami, funkcjonowanie gospodarki rynkowej, finansów osobistych i rynku finansowego, rynku pracy, funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w tym zarządzanie nim i planowanie swojego biznesu), nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości będą mogli uczyć nowego przedmiotu biznes i zarządzanie.

Więcej czytaj tutaj <<<

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia tutaj <<<

***

Podstawa programowa nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

 (Dz.U. 2018, 2018 r. Poz. 467)

 

Pobierz <<<

Informacje 

Grafika - na szarym tle żarówka i napis Konkurs dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – Innowacja 2023”.

MEiN zaprasza: Konkurs dla nauczycielek i nauczycieli „Kierunek – Innowacja 2023”

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2022/2023. Opis powinien być przygotowany przez jedną osobę. Może on jednak obejmować działalność realizowaną przez grupę nauczycieli. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za pomocą kreatora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

kONKURS ZAKOŃCZONY - do 14.10 trwają prace nad wyłonieniem laureatów, ZAINSPIRUJ SIĘ....CZYTAJ WIĘCEJ POD LINKIEM

Link tutaj >>>

=================================================

 

 

ai_contest.png

Konkurs dla uczniów (wiek 18 +)
"Rozwój sztucznej inteligencji (AI) i jej wpływ na rynek pracy w przyszłości"

 

Tematem pracy jest “Rozwój sztucznej inteligencji (AI) i jej wpływ na rynek pracy w przyszłości”.

Chcemy poznać opinie młodych osób na rozpowszechnianie się nowych technologii, które niewątpliwe mają duży wpływ na rynek pracy, ale i nasze codzienne funkcjonowanie.

Czy sztuczna inteligencja budzi w nas strach czy entuzjazm?

Warunki i tryb przeprowadzenia konkursu

 
22.05.2023 - Rozpoczęcie konkursu
 
24.07.2023 - Termin składania prac konkursowych
 
28.08.2023 - Ocena prac i wyłonienie zwycięzcy
 
04.09.2023 - Ogłoszenie wyników
 
Zainspiruj się, przygotuj uczniów i uczennice do kolejnych wyzwań!
 
Link tu >>>
 
 
=================================================================
 

Logo Głównego Urzędu Statystycznego

 Główny Urząd Statystyczny informuje, że został wdrożony nowy, innowacyjny i interaktywny produkt-
Statystyka Miast.


Statystyka Miast to now yinteraktywny produkt,którego celem jest umożliwienie odbiorcom 
przygotowanie szybkiej analizy społeczno-gospodarczej miast wojewódzkich w Polsce. Dostarcza on
szybkich krótkookresowych informacji nt.stolic województw, obejmujących
zarówno komentarz analityczny, prezentację zjawisk na wykresach jak i dane w xls. To pierwszy produkt,
który wypełnia lukę informacyjną w obszarze zestawień i opisu analitycznego największych polskich miast.

Zapraszamy do korzystania z portalu Statystyka Miast tutaj >>>
oraz innych produktów dostępnych na Portalu Informacyjnym USiGUS.

=============================================================================

 

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości realizuje programy edukacyjne z zakresu działań przedsiębiorczych i wszelkich działań aktywizujących uczniów.

Wśród projektów o tematyce finansowej dla młodzieży szkół średnich znajdą Państwo program Moje Finanse. RODN "WOM" w Katowicach współpracuje z FMP w realizacji działań. Zapraszamy do programu, więcej informacji oraz zapisy tutaj>>>>

Pozostałe programy:

Szkoły podstawowe

 Szkoły ponadpodstawowe

 
Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

 Więcej informacji tutaj >>>

***

 

 Główny Urząd Statystyczny

 

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają każdego roku młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w edycji Olimpiady Statystycznej. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych.

Zobacz ważne terminy, zasady udzuiału oraz sprawdź swoją wiedzę i przygotuj się do kolejnej edycji.

Czytaj tutaj >>>>

***

OP

Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Olimpiada realizowana jest od 2005 r. i zyskała już status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Hasło XVIII edycji OP: Biznes i zarządzanie

Zobacz ważne terminy, zasady udziału oraz sprawdź swoją wiedzę i przygotuj się do kolejnej edycji.

Czytaj tutaj >>>