Jesteś tutaj: Strona główna > Przedmioty> Przedmioty przyrodnicze

Przedmioty przyrodnicze

 

Program konferencji

Można panikować?- co nam chce powiedzieć przyroda?

 

Termin- 16 IX 2023, godz.10.00-16.00

Miejsce- Hotel Skaut Chorzów

Uczestnicy: 100 osób. Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych i doktorantów śląskich uczelni, działaczy ekologicznych organziacji pozarządowych, studentów, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Cel: Celem konferencji jest przedstawienie bieżącej sytuacji związanej z ochroną zasobów środowiskowych w różnych dziedzinach nauki oraz wypracowanie pomysłów i sposobów na zatrzymanie dewastacji przyrody, krajobrazu, zasobów wodnych oraz kształtowanie postaw prośrodowiskowych.

Patronaty naukowe:

Konferencja odbywa się pod patronatami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Potwierdzeni prelegenci Konferencji

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje

Temat wystąpienia

1

prof. dr hab. Piotr Skubała

Pracownik Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, profesor nauk biologicznych, ekolog, akarolog, etyk środowiskowy, popularyzator nauki, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody, aktywista klimatyczny

 

Żyjemy na symbiotycznej  planecie. Zrozumieć przyrodę na nowo

2

mgr Natalia Gołyska

Psychodietetyczka, edukatorka ekologiczna

Dieta roślinna ratunkiem dla Planety Ziemia i dla człowieka

3

dr n. farm. Barbara Bacler-Żbikowska

Pracownik Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Wydziału Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, nauczyciel akademicki, botanik farmaceutyczny, popularyzator nauki, edukator ekologiczny

 

Zagrożenia naturalnych stanowisk roślin leczniczych niekontrolowanym pozyskiwaniem surowców leczniczych

 

4

dr Emilia Grzędzicka

Pracownik Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, botanik, popularyzator nauki, edukator ekologiczny

 

Przyroda w krajobrazie rolniczym - jeszcze plony czy już żniwa?

 

5

dr Klaudia Cebulska

Właściciel firmy zajmującej się edukacją przyrodniczą oraz słodkowodnymi badaniami naukowymi „Wodne Stwory”, hydrobiolog, popularyzator nauki, edukator ekologiczny

 

Różnorodność obcych w faunie Polski gatunków makrobezkręgowców bentosowych w zlewni rzeki Kłodnicy

6

dr Agata Nicewicz

Pracownik Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, popularyzator nauki, entomolog, edukator ekologiczny

Niebezpieczne migracje - ocieplenie klimatu a ekspansja pająków

7

dr Łukasz Nicewicz

Pracownik Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, arachnolog , popularyzator nauki, edukator ekologiczny

 

Program Konferencji nadal jest budowany, trwa przyjmowanie zgłoszeń do wygłaszania referatów i prezentowania posterów