Jesteś tutaj: Strona główna > Przedmioty> Język polski

Język polski

Proponowane zmiany w Podstawie Programowej

Najważniejsze zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w zakresie języka polskiego

1. W zakresie wymagań szczegółowych:

 usunięto część pojęć i terminów, które występują stosunkowo rzadko w tekstach literackich i/lub w komunikacji językowej, więc kształcenie umiejętności ich rozpoznawania jest dość trudne

 wykreślono zapisy wymagające przekrojowej i szczegółowej wiedzy teoretycznej z zakresu literatury i języka

 w związku z wykreśleniem niektórych lektur obowiązkowych usunięto też wymagania szczegółowe, których realizacja była związana z tymi lekturami.

2. W zakresie listy lektur:

 usunięto część pozycji z list lektur obowiązkowych i uzupełniających (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)

 zaproponowano inny sposób zapisu list lektur obowiązkowych, tak by wyodrębnić przede wszystkim pozycje książkowe czytane w całości (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)

 niektóre lektury z zakresu podstawowego przeniesiono do zakresu rozszerzonego (szkoła ponadpodstawowa)

 do list lektur uzupełniających dodano książki wydane w XXI wieku (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)

Szczególowe informacje do pobrania na stronie:

Zmiana podstawy programowej – zaczynamy prekonsultacje - Ministerstwo Edukacji Narodowej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Matura 2023

Dokumenty:

Podstawa programowa: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/podstawa_programowa/jezyk -polski.pdf

Wymagania:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/podstawa_programowa/Wym agania_egzaminacyjne_2023_r.pdf

Informatory(aktualizacja z 25 marca 2022):

- poziom podstawowy: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_ EM2023_jezyk_polski_PP.pdf

- poziom rozszerzony: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_ EM2023_jezyk_polski_PR.pdf

Aneksy do informatora dotyczące 2023 i 2024:

- poziom podstawowy: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Aneks/Aneks _2023_2024_j%C4%99zyk_polski_EM_PP.pdf

- poziom rozszerzony: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Aneks/Aneks _2023_2024_j%C4%99zyk_polski_EM_PR.pdf

Arkusze pokazowe:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialydodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022/

Materiały metodyczne:

- materiały CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/ (obszerne materiały wraz z ćwiczeniami i przykładowymi pracami dotyczące m.in. funkcjonalnego wykorzystania kontekstów, argumentacji i erudycji w wypracowaniach maturalnych, notatki syntetyzującej; w przygotowaniu kolejne)

- filmy i scenariusze (pomocne także przy formule 2023): https://cke.gov.pl/egzaminmaturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-inauczycieli/filmy/

- poradniki i materiały ORE (przydatne przy obu formułach matury): https://www.ore.edu.pl/2015/03/matura-z-jezyka-polskiego/

Materiały dodatkowe:

- Zadanie 2. w części ustnej egzaminu maturalnego. Literatura. Sztuka. Język:https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/mat erialy_dodatkowe/pokazowe/Polski_PP/Materia%C5%82y%20doda tkowe_zbi%C3%B3r%20zada%C5%84%20do%20ustnej%20matur y.pdf (głównie dotyczące zadania 2)

- Filmy z przykładowymi nagraniami egzaminu ustnego: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-czesc-ustna/

 

Egzamin ósmoklasisty

O egzaminie – CKE

Podstawa programowa: SP_PP_2017_Jezyk_polski.pdf (cke.gov.pl)

Informator_P1_polski.pdf (cke.gov.pl)

Arkusz egzaminacyjny 2022: OPOP-100-2205.pdf (cke.gov.pl)

Zasady oceniania: OPOP-100-400-500-2205-zasady.pdf (cke.gov.pl)

  Materiały edukacyjne

 

kronika.gov.pl

Zachęcamy uczniów i nauczycieli do korzystania z portalu kronika.gov.pl. Gromadzi on w jednym miejscu cyfrowe kopie najcenniejszych lub zagrożonych zniszczeniem obiektów kultury i nauki.

Użytkownicy portalu mają do dyspozycji ponad 15 milionów obiektów pogrupowanych w ramach 64 kategorii tematycznych, w tym m.in.:

Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z dokumentów pochodzących z różnych epok historycznych, książek, mogą stworzyć własną, wirtualną kolekcję zasobów kultury.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl)

Portal administrowany przez MEN – oferuje gotowe materiały dydaktyczne. Przygotowane zestawy ćwiczeń pozwalają śledzić postępy uczniów. Istnieje możliwość indywidualizacji pracy – też materiały i ćwiczenia w wersji rozszerzonej.

Materiały są zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół średnich, udostępnione na otwartej licencji Creative Commons, to znaczy, że nauczyciele mogą dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować i kopiować dostępne tam materiały, w tym filmy edukacyjne
i audiobooki. Na platformie są dostępne przykładowe programy nauczania i scenariusze lekcji.

Zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani.

Opracowane zostały konkretne tematy, np. Mowa – pismo – Internet, czyli jak zmienia się komunikacja; Od Urszuli do Hanny. Treny Jana Kochanowskiego jako cykl poetycki; Po co nam tradycja klasyczna?; Od mitów do literatury …

W każdym kafelku pod tematem streszczenie w formie haseł.

Na stronie: konspekt lekcji, a w nim odwołania do innych tekstów kultury, przypomnienie terminologii i potrzebnych definicji, ćwiczenia.

https://lektury.gov.pl/

Na tym portalu uczniowie i nauczyciele znajdą większość lektur szkolnych, można pobierać książki na swój komputer, ebook, czy komórkę – nie trzeba się logować, ani zakładać konta.

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=490&fbclid=IwAR3uVJw7r2nvqi2BY7of7akX3GXequXTwherP_5PUdSnrU2s4YVWrfeeG3E

Ukraiński odpowiednik polskich lektur, też tłumaczenia klasyki światowej i polskiej 

https://ninateka.pl/edu  

Na tej stronie polonista znajdzie filmy fabularne, dokumentalne, reportaże, spektakle teatralne, opery, koncerty, audycje radiowe, relacje dokumentujące życie teatralne i społeczne. Materiały są dostępne bez logowania.

Ninateka zakładka EDU – specjalnie dla polonistów – scenariusze lekcji i materiały edukacyjne

W zakładce literatura: słuchowiska, poezja, proza, o literaturze, dramat (np. audycja O dwóch głównych etapach twórczości Sławomira Mrożka, audycja: Rozmowa na temat postaci szekspirowskich …)

też zakładki: film, teatr, muzyka, sztuka, publicystka, kolekcje, media i technologie

Materiały dla nauczycieli chcących wyjść poza podstawę, bardziej dla klas humanistycznych, raczej szkoły średnie.

https://www.cke.gov.pl/

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych – informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego - warto śledzić na bieżąco.

 http://sienkiewicz.promocjaksiazki.pl/przygoda/

Cykl czterech lekcji poświęconych powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy, powiązany z internetową platformą wiedzy i grą planszową. Rzecz powstała w ramach projektu Instytutu Książki, pod merytorycznym kierunkiem pracowników Wydziału Polonistyki UJ. Platforma dostarcza dzieciom sporo interesujących i przyjaźnie podanych informacji na temat książki i kontekstu jej powstania, pozwala także samodzielnie sprawdzić wiedzę. Obok materiałów przeznaczonych dla dzieci, na platformie znajdują się sprawdzone w praktyce scenariusze lekcji, które można pobrać bezpłatnie (http://sienkiewicz.promocjaksiazki.pl/przygoda/ - zakładka Edukacja), gra planszowa dla chętnych do zakupienia.

https://teatrwielki.pl/

Teatr Wielki Opera Narodowa – możliwość zobaczenia on-line wielu spektakli (np. Bajko, gdzie jesteś?, Śpiąca królewna, Straszny dwór, Tosca), wirtualny spacer po Teatrze Wielkim i po wystawach w Galerii Opera (np. Władysław Hasior, Viva Moniuszko, Ignacy Jan Paderewski. Anatomia geniuszu).

Infografiki ściągniecie tutaj:

 https://bit.ly/2Hfh19i

https://otwartakultura.org/wiedza/infografiki/swoboda-uzycia-grafiki-i-muzyki/ 

https://otwartakultura.org/wiedza/infografiki/creative-commons-instrukcja-obslugi/

Marek Szafraniec odważnie zmierzył się z dramatem Zygmunta Krasińskiego, prowadząc nas przez metafizykę do zrozumienia współczesnych wydarzeń na Ukrainie, poniżej link do przygotowanych dla Państwa materiałów na Wakelecie.
 

https://culture.pl/pl - serwis informujący o najciekawszych wydarzeniach związanych z polską kulturą na całym świecie. sylwetki artystów, recenzje, eseje, opisy i informacje o instytucjach kultury. Portal Culture.pl prowadzony jest przez Instytut Adama Mickiewicza - narodową instytucję kultury, której zadaniem jest budowanie marki Polska w wymiarze kultury oraz udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej.

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/  - artykuły o sztuce, wydarzenia kulturalne, portfolia

https://klp.pl/motywy-literackie/

https://polonista.wombb.edu.pl/ W zakładce >> Egzamin ósmoklasisty

Tadeusz Różewicz:

Scenariusze:

https://wakelet.com/wake/0Vb-NYIgif_5-r5pb6gws

 „Moja poezja niczego nie tłumaczy…” – o poetyce wierszy Tadeusza Różewicza - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl)

Człowiek wobec sacrum w wierszu Cierń Tadeusza Różewicza - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl)

Motyw starości na przykładzie Opowiadania o starych kobietach Tadeusza Różewicza - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl)

Rozważania intymne. Tadeusz Różewicz, Matka odchodzi - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl)

Czy poeci piszą „niestworzone rzeczy”? prognoza do roku 2000 Tadeusza Różewicza - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl)

Film:

Tadeusz Różewicz. Dokument - Bing video

Krzysztof Kamil Baczyński:

Scenariusze lekcji:

https://wakelet.com/wake/gW7QWAJ8e_4AJa8BOb92x

Miłość i śmierć w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl)

Symbolika kolorów w poezji miłosnej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl)

Katastrofizm poetycki, generacyjny i historiozoficzny w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl)

Powtórka przed maturą. Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Jesień to gwiazdy lecące z drzew... - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl)

Wnuk romantyków. Romantyczne inspiracje w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl)

Stanisław Lem

Wybrane utwory Lema w formie e-booków można bezpłatnie czytać online lub pobrać w formatach EPUB, MOBI i PDF z biblioteki cyfrowej polona.pl

Wyszukiwanie: lem | Polona

link do filmu Szpital przemienienia (1978) - Bing video

link do prezentacji

Lem poza fantastyką czyli realistyczny obraz wojny w "Szpitalu przemienienia" - Wakelet

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

Zestawienie zmian w liście lektur

Zestawienie​_zmian​_w​_liście​_lektur.docx 0.02MB

Rozporządzenie​_podstawa​_programowa​_kształcenia​_ogólnego​_szkoła​_podstawowa​_i​_branżowa​_szkoła​_I​_stopnia​_-​_do​_podpisu​_


Rozporządzenie​_podstawa​_programowa​_kształcenia​_ogólnego​_szkoła​_podstawowa​_i​_branżowa​_szkoła​_I​_stopnia​_-​_do​_podpisu​_.docx 0.05MB

Rozporządzenie​_podstawy​_programowe​_kształcenia​_ogólnego​_dla​_liceum​_ogólnokształcącego,​_technikum,​_branżowej​_szkoły​_II​_stopnia​_-​_do​_podpisu


Rozporządzenie​_podstawy​_programowe​_kształcenia​_ogólnego​_dla​_liceum​_ogólnokształcącego,​_technikum,​_branżowej​_szkoły​_II​_stopnia​_-​_do​_podpisu.docx 0.07MB

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl)

D2017000035601.pdf (podstawaprogramowa.pl)

Prawo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

DZIENNIK USTAW 2018 R. POZ. 467

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/467

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

https://goo.gl/AvvT3R

https://goo.gl/8ewvhP

Dodatkowe materiały dla nauczycieli dotyczące nowej podstawy programowej:

Nowa podstawa programowa języka polskiego dla kl. IV-VIII Szkoły podstawowej. Prezentacja.pdf

https://goo.gl/ALDj4L

Pytania i odpowiedzi dotyczące nowej podstawy programowej przedmiotu język polski .pdf

https://goo.gl/kocVyx

Literacki Nobel

Literacka nagroda Nobla 2023: Jon Fosse

Szwedzka Akademia nagrodziła go „za nowatorskie sztuki i prozę, które dają wyraz temu, co niewypowiedziane”.

Fosse urodził się 29 września 1959 roku w Haugesund. Od lat uważany jest za jednego z najwybitniejszych norweskich dramatopisarzy. Tworzy w języku nynorsk. Debiutował w 1983 roku książką „Czerwone, czarne”. Jego pierwsza sztuka teatralna, „Nigdy się nie rozłączymy”, została wystawiona w roku 1994. Najbardziej znane dramaty autora to „Imię” (1995) i „Dziecko” (1997).

W książkach Fossego najważniejszy jest rytm, a opowieści nie snuje wszechwiedzący narrator. To dialogi i czyny bohaterów odzwierciedlają ich myśli i uczucia. Fosse to minimalista słowa – jego postaci mówią mało i często powtarzają swoje kwestie, a akcja utworów przebiega wolno. Fossego fascynuje zwyczajność i powolność.

Fosse jest również autorem esejów, tomów poezji i książek dla dzieci. Wydane w 1989 roku „Nieskończenie późno” (napisane wraz z Alf-Kåre Bergiem) otrzymało Nagrodę Literacką dla Literatury Dziecięcej w Języku Nynorsk.

Jego dzieła przetłumaczono na ponad 40 języków. Sztuki jego autorstwa wystawiono na ponad 120 scenach na całym świecie. Po polsku ukazały się jego „Sztuki teatralne”. Dramaty Fossego znalazły się ponadto w tomie „Kon(teksty)” i „Suzannah, Austria”. Jedno z jego opowiadań, „Powrót do domu”, znajdziemy zaś w zbiorze „Wolność. Istota bycia człowiekiem”.

We wrześniu 2023 roku nakładem wydawnictwa ArtRage po polsku ukazał się pierwszy i drugi tom opus magnum Fossego – „Septologii”. „Drugie imię. Septologia I-II” zadebiutowało na polskim rynku 21 września.

Literacka Nagroda Nobla 2023. Jon Fosse laureatem | Lubimyczytać.pl (lubimyczytac.pl)

Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla

  • Henryk Sienkiewicz  1905 r. - za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki i rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu”

  • Władysław Reymont  1924 r. - za „wybitny epos narodowy, powieść Chłopi

  • Czesław Miłosz  1980 r. - za to, że „z bezkompromisową jasnością postrzegania wyraził warunki, na jakie jest wystawiony człowiek w świecie ostrego konfliktu”

  • Wisława Szymborska  1996 r. - za „poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości”

  • Olga Tokarczuk (nagroda za 2018 rok przyznana w 2019) - "za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia”.