Jesteś tutaj: Strona główna > Przedmioty> Filozofia

Filozofia

Proponowane zmiany w Podstawie Programowej

Najważniejsze zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej w zakresie filozofii

Zakres podstawowy:

1. na nowo zredagowano treści nauczania odnoszące się do filozofii Platona (łącząc dwie części: VI. i VII. w jedną) oraz usunięto w całości ostatnią część: XII. Początki estetyki.

Zakres rozszerzony:

1. w zakresie zagadnień logicznych (I. Kultura logiczna) zrezygnowano z części zagadnień semiotycznych;

2. w części II. (Elementy historii filozofii) w p. 1. (Filozofia starożytna) podkreślono, że uczniów obowiązują wszystkie treści nauczania z zakresu podstawowego;

3. spośród dziesięciu części składających się na Wybrane problemy filozofii (III.) zrezygnowano w całości z dwóch: 1. Koncepcje uprawiania filozofii; 7. Wybrane współczesne problemy bioetyczne.

Szczególowy opis proponowanych zmian na stronie:

Zmiana podstawy programowej – zaczynamy prekonsultacje - Ministerstwo Edukacji Narodowej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

string(32) "Unable to parse resource name """