Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Języki obce

Języki obce

INFORMACJE

 

Relacja z konkursów

Sprawozdanie z konkursu z języka angielskiego dla szeciolatków 

 PRAWO

Założenia ogólne nowej podstawy programowej

Nowa podstawa programowa

Nowa podstawa programowa - język mniejszości narodowej lub etnicznej

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

WARTO PRZECZYTAĆ

Rozgrzewka językowa - pomysły dla aktywnych 

 

SZKOLENIA BEZPŁATNE 

Zapraszam na kurs "Narzędzia i zasoby Internetu w nauczaniu języka angielskiego" - 24 kwietnia oraz 8 maja (dwa dni kursu = 8 godzin - po cztery godziny w każdy dzień. Zapisy poniżej w rubryce "kursy doskonalące" , szkolenie płatne 100 

 
 
Kontakt: Joanna Drążek, tel. 32 258 38 01, wew. 122, jdrazek@womkat.edu.pl 
 
 

19 luty 2020 - "Skuteczna nauka słownictwa na lekcji języka obcego", godz. 16.00- 19.00, sala 52

1. Przyczyny zapominania słownictwa
2. Sposoby wprowadzania słownictwa na lekcji języka obcego
3. Techniki powtarzania slownictwa
4. Aplikacje online ułatwiające pracę ze słownictwem
5. Planowanie lekcji zorientowanej na wprowadzenie i ćwiczenie leksemów
 
Kontakt: Barbara Czwartos, tel. 32 258 38 01 wew: 122, bczwartos@womkat.edu.pl
 
25 luty 2020 - Język lekcyjny - jaki język?
 
1. Zastoswanie języka ojczystego na lekcji języka obcego wobec nowej podstawy programowej
2. Zastosowanie języka ojczystego w ujęciu psycholingwistycznym 
3. Język obcy jako element komunikacji autentycznej
4. Język lekcyjny - techniki upraszczania
 
 
Kontakt: Barbara Czwartos, tel. 32 258 38 01 wew: 122, bczwartos@womkat.edu.pl
 
24 kwietnia 2020 -  Kommunikation auf dem Niveau A1 – Tricks und Tipps für den Schulalltag, godz. 15.00- 18.15, sala 48
Prowadzący: Joanna Przybyłowska Goethe Institut Kraków
TEIL1
1. Wie bringt man Lernende zum Sprechen?
2. Die verschiedenen Unterrichtsphasen
3. Aufgabetypen vs. Sozialformen
4. Tricks und Tipps für den Schulalltag
TEIL2
1. Spannende Themen für Jugendliche
2. Unterrichtsszenarien-wie kann ich interessante Themen im Deutschunterricht anwenden?
3. Praktische Beispiele für den Unterricht
 
 
 
Kontakt: Barbara Czwartos, tel 32 258 38 01 wew. 122, bczwartos@womkat.edu.pl

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

Nazwa Data
rozpoczecia
Język angielski - Kursy kwalifikacyjne
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się online na listę oczekujących.
Język angielski - Kursy kwalifikacyjne
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się online na listę oczekujących.
Język hiszpański - Kursy kwalifikacyjne
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka hiszpańskiego KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się online na listę oczekujących.

 Kontakt:

KURSY DOSKONALĄCE

Kurs języka niemieckiego - poziom B1

Termin rozpoczęcia: 4.03.2020

Prowadzący: dr Barbara Czwartos - nauczyciel konsultant RODN "WOM" Katowice

Liczba godzin: 30

Cena: opłata jest uzależniona od liczby uczestników, orientacyjna cena ok. 500 zł

Uwaga: opłatę należy uiścić po otrzymaniu maila z informcją o rozpoczęciu kursu

Zapisy online:

Kontakt: Barbara Czwartos, bczwartos@womkat.edu.pl,  tel. 032 258 38 01, wew. 122

SZKOLENIA PŁATNE

 Zespół konsultantów prowadzi również kompleksowae wspomaganie szkół w zakresie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, a następnie tworzenia programu poprawy efektów kształcenia.

PROJEKTY

Obecnie realizowany jest projekt: Efektywne nauczanie języka obcego w rzeczywistości szkolnej- Awareness Method- metoda nauczania zastosowana w praktyce.

W wyniku realizacji projektu powstaje nowa, efektywna metoda nauczania języka obcego w rzeczywistości szkolnej - Awareness Method, ktora pozwala na nauczenie jezyka oraz przygotowanie do egzaminów zewnetrznych - jak pokazują badania, bardzo atrakcyjna i skuteczna.

Informacja o metodzie i nabór do nowej edycji projektu na konferncji 23 października.  Szczegółowa informacja pojawi sie na stronie WOM.

Projekt polega na zastosowaniu założeń metody efektywnego nauczania języka obcego w rzeczywistości szkolnej do realizacji procesu nauczania w klasie.

 Celem projektu jest sprawdzenie

 • Czy metoda zwiększa efektywność nauczania/uczenia się języka obcego
  w rzeczywistości szkolnej w stosunku do metody tradycyjnej.

Założenie wstępne:

Proponowana metoda jest skuteczna ponieważ:

 • wynika ze świadomości nauczyciela: świadomość planowanych
  i realizowanych treści podstawy programowej,
 • uwzględnia wiedzę nauczyciela o przyswajaniu języka obcego i jego świadomość zachodzących procesów uczenia się na lekcji
 • pozwala na indywidualizację procesu nauczania języka w większym stopniu niż model tradycyjny,
 • rozwija autonomię nauczyciela i jego odpowiedzialność.
 • Rozwija autonomię, świadomość i motywację ucznia.

Zakładanym efektem zastosowania metody w klasie jest zarówno nauczenie uczniów posługiwania językiem obcym, jak i optymalne przygotowanie do zdawania egzaminów przewidzianych na danym etapie kształcenia.

 W celu sprawdzenia prawdziwości założonej tezy zorganizowana zostanie sieć współpracy nauczycieli języków obcych. Nauczyciele mają za zadanie

 • zorganizować nauczanie jednego działu podstawy programowej za pomocą metody efektywnego nauczania języków obcych i wyciągnąć wnioski
 • zanalizować wnioski wspólnie z innymi uczestnikami projektu, podzielić się doświadczeniem

 

Joanna Drążek (autor metody)

Konsultant ds. języków obcych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach