Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Języki obce

Języki obce

INFORMACJE

 

Relacja z konkursów

Sprawozdanie z konkursu z języka angielskiego dla szeciolatków 

 PRAWO

Założenia ogólne nowej podstawy programowej

Nowa podstawa programowa

Nowa podstawa programowa - język mniejszości narodowej lub etnicznej

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

WARTO PRZECZYTAĆ

Rozgrzewka językowa - pomysły dla aktywnych 

 

SZKOLENIA BEZPŁATNE 

 

 

13 listopada 2019 -"Podstawa  programowa - język obcy nowożytny - szkoły ponadpodstawowe", sala 46, godz. 16.00 - 18.15

Zapisz się on line

23 października 2019 - "Efektywne nauczanie języka obcego w rzeczywistości szkolnej - Awareness Method - prezentacja metody nauczania języka obcego"

Zapisz się on line  

Na szkoleniu zaprezentowana zostanie  metoda (sposób nauczania) języka obcego  w warunkach szkolnych, która, jak wykazują badania z poprzednich lat, pozwala na nauczenie  posługiwania się językiem obcym oraz przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.  Na podstawie tychże badań  można stwierdzić, że jest ona bardzo atrakcyjna dla uczniów i nauczycieli. Opiera się na rozwijającej się świadomości procesów kognitywnych zachodzących w trakcie uczenia się/nauczania języka obcego i dostosowanych do nich technik nauczania ułożonych w  konkretną sekwencję.

 

Program szkolenia:

 

1. Prezentacja założeń metody efektywnego nauczania języka obcego w rzeczywistości szkolnej.

2. Przykłady zastosowania metody ijej efektów.

3. Prezentacja badań skuteczności metody efektywnego nauczania języka obcego w rzwczywistości szkolnej.

4. Zaproszenie do eksperymentowania i badania skuteczności metody.

Po szkoleniu, osoby zainteresowane mogą przystąpić do projektu badania skuteczności metody ENJOwRS w trakcie którego uczestnik będzie zobowiązany do przeprowadzenia eksperymentu polegającego na zastosowaniu metody do realizacji 1 działu programowego, a nastepnie podzielenia się doświadczeniami z innymi uczestnikami projektu, a także dokonaniu stosownych obserwacji i testów obrzujących poziom skuteczności metody. W tym celu potrzebne będą:

1. Dodatkowe szkolenia dla uczestników projektu:

pierwsze szkolenie, tuz po prezentacji metody pod nazwą "Eksperyment - efektywne nauczanie języka obcego w rzeczywistości szkolnej" od 17.15 - 18.45. na końcu tego szkolenia zawiążemy sieć współpracy nauczycieli eksperymentujących zastosowanie metody efektywnego nauczania języka obcego w rzeczywistości szkolnej

drugie szkolenie - 30 października godzina 15.30 - 19.00 "Awareness method - "Efektywne nauczanie języka obcego w rzeczywistości szkolnej - metoda zastosowana w praktyce" gdzie uczestnicy nauczą się planowania procesu nauczania i technik szczegółowych wykorzystywanych w procesie nauczania JO

- Projekt zamyka trzecie szkolenie/spotkanie gdzie uczestnicy podzielą się doświadczeniami

Projekt będzie przeprowadzany za zgodą dyrektora szkoły, a uczestnicy/eksperymentatorzy otrzymają zaświadczenia ze szkoleń oraz podziekowanie za realizację projektu na ręce dyrektora swoich placówek.

Po przeszkoleniu, w nastepnym roku szkolnym, uczestnik może przygotować swoją własną wersję metody jako innowację.

Zapraszam do udziału,

Joanna Drążek (autor metody)

Wszystkie szkolenia są bezpłatne.

 Kliknięcie w "zapisz się online" otwiera formularz do zapisu.

 

 

 

 

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

Nazwa Data
rozpoczecia
Język angielski - Kursy kwalifikacyjne
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego Proponowany termin nr: 1 21.11.2019
godz. 17:00
Zapisz się online
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Język angielski - Kursy kwalifikacyjne
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego Proponowany termin nr: 1 20.11.2019
godz. 17:00
Zapisz się online
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Język hiszpański - Kursy kwalifikacyjne
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka hiszpańskiego Proponowany termin nr: 1 29.11.2019
godz. 15:03
Zapisz się online
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka hiszpańskiego KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.

 Kontakt:

KURSY DOSKONALĄCE

Nazwa Data
rozpoczecia
Języki obce - Kurs doskonalący
Kurs języka angielskiego - poziom podstawowy A1 Proponowany termin nr: 1 25.11.2019
godz. 16:00
Zapisz się online
Kurs języka angielskiego – poziom A1 KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Kurs języka angielskiego – poziom A2 KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Kurs języka angielskiego – poziom A2+ KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Kurs języka angielskiego – poziom B1 KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Kurs języka angielskiego - poziom B2 Proponowany termin nr: 1 30.01.2020
godz. 16:30
Zapisz się online
Kurs języka angielskiego – poziom B2 KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Kurs języka niemieckiego – poziom A1 KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Kurs języka niemieckiego – poziom B1/B2 KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Narzędzia i zasoby Internetu w nauczaniu języka angielskiego Proponowany termin nr: 1 08.11.2019
godz. 16:00
Zapisz się online

(wolnych miejsc: 3)
Narzędzia i zasoby Internetu w nauczaniu języków obcych KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.

SZKOLENIA PŁATNE

 Zespół konsultantów prowadzi również kompleksowae wspomaganie szkół w zakresie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, a następnie tworzenia programu poprawy efektów kształcenia.

PROJEKTY

Obecnie realizowany jest projekt: Efektywne nauczanie języka obcego w rzeczywistości szkolnej- Awareness Method- metoda nauczania zastosowana w praktyce.

W wyniku realizacji projektu powstaje nowa, efektywna metoda nauczania języka obcego w rzeczywistości szkolnej - Awareness Method, ktora pozwala na nauczenie jezyka oraz przygotowanie do egzaminów zewnetrznych - jak pokazują badania, bardzo atrakcyjna i skuteczna.

Informacja o metodzie i nabór do nowej edycji projektu na konferncji 23 października.  Szczegółowa informacja pojawi sie na stronie WOM.

Projekt polega na zastosowaniu założeń metody efektywnego nauczania języka obcego w rzeczywistości szkolnej do realizacji procesu nauczania w klasie.

 Celem projektu jest sprawdzenie

 • Czy metoda zwiększa efektywność nauczania/uczenia się języka obcego
  w rzeczywistości szkolnej w stosunku do metody tradycyjnej.

Założenie wstępne:

Proponowana metoda jest skuteczna ponieważ:

 • wynika ze świadomości nauczyciela: świadomość planowanych
  i realizowanych treści podstawy programowej,
 • uwzględnia wiedzę nauczyciela o przyswajaniu języka obcego i jego świadomość zachodzących procesów uczenia się na lekcji
 • pozwala na indywidualizację procesu nauczania języka w większym stopniu niż model tradycyjny,
 • rozwija autonomię nauczyciela i jego odpowiedzialność.
 • Rozwija autonomię, świadomość i motywację ucznia.

Zakładanym efektem zastosowania metody w klasie jest zarówno nauczenie uczniów posługiwania językiem obcym, jak i optymalne przygotowanie do zdawania egzaminów przewidzianych na danym etapie kształcenia.

 W celu sprawdzenia prawdziwości założonej tezy zorganizowana zostanie sieć współpracy nauczycieli języków obcych. Nauczyciele mają za zadanie

 • zorganizować nauczanie jednego działu podstawy programowej za pomocą metody efektywnego nauczania języków obcych i wyciągnąć wnioski
 • zanalizować wnioski wspólnie z innymi uczestnikami projektu, podzielić się doświadczeniem

 

Joanna Drążek (autor metody)

Konsultant ds. języków obcych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach