Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Języki obce

Języki obce

INFORMACJE

 

Relacja z konkursów

Sprawozdanie z konkursu z języka angielskiego dla szeciolatków 

 PRAWO

Założenia ogólne nowej podstawy programowej

Nowa podstawa programowa

Nowa podstawa programowa - język mniejszości narodowej lub etnicznej

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

WARTO PRZECZYTAĆ

Rozgrzewka językowa - pomysły dla aktywnych 

 

SZKOLENIA BEZPŁATNE 

 

27 sierpnia 2019 - "Aktywizowanie ucznia na lekcji języka obcego" - godz. 13.00 -16.00, sala 41, 4 godz. lekcyjne

Zapisz się online

12 wrezśnia 2019 - "Trening interkulturowy na lekcji języka obcego",  sala 52godz. 15.00 - 17.15

Zapisz się online

18 września 2019 - "Podstawa programowa - język obcy nowożytny - szkoły ponadpodstawowe" , sala 41,

godz. 16.00 - 18.15

Zapisz się online

19 września 2019 - "Podstawa programowa - język obcy nowożytny - szkoły ponadpodstawowe", sala 41, godz. 16.00 - 18.15

Zapisz się online

25 września 2019 -"Podstawa  programowa - język obcy nowożytny - szkoły ponadpodstawowe", sala 41, godz. 16.00 - 18.15

Zapisz się online

30 września 2019 - "Podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego - język obcy zawodowy" - godz. 15.00 - 19.00 (5 godzin lekcynych), sala 41

Zapisz się online

 

 Kliknięcie w "zapisz się online" otwiera formularz do zapisu.

KURSY KWALIFIKACYJNE

Nazwa Data
rozpoczecia
Język angielski - Kursy kwalifikacyjne
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego Proponowany termin nr: 1 21.11.2019
godz. 17:00
Zapisz się online
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Język angielski - Kursy kwalifikacyjne
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego Proponowany termin nr: 1 20.11.2019
godz. 17:00
Zapisz się online
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Język hiszpański - Kursy kwalifikacyjne
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka hiszpańskiego Proponowany termin nr: 1 28.10.2019
godz. 16:00
Zapisz się online
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka hiszpańskiego KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.

 Kontakt:

KURSY DOSKONALĄCE

Nazwa Data
rozpoczecia
Języki obce - Kurs doskonalący
Kurs języka angielskiego - poziom podstawowy A1 Proponowany termin nr: 1 07.10.2019
godz. 16:30
Zapisz się online
Kurs języka angielskiego – poziom A1 KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Kurs języka angielskiego - poziom A2 (początkujący) Proponowany termin nr: 1 08.10.2019
godz. 16:30
Zapisz się online
Kurs języka angielskiego – poziom A2 KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Kurs języka angielskiego - poziom A2+ (średniozaawansowany) Proponowany termin nr: 1 24.09.2019
godz. 17:00
Zapisz się online
Kurs języka angielskiego – poziom A2+ KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Kurs języka angielskiego - poziom B1 Proponowany termin nr: 1 09.10.2019
godz. 16:30
Zapisz się online
Kurs języka angielskiego – poziom B1 KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Kurs języka angielskiego - poziom B2 Proponowany termin nr: 1 10.10.2019
godz. 16:30
Zapisz się online
Kurs języka angielskiego – poziom B2 KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Kurs języka niemieckiego – poziom A1 KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Kurs języka niemieckiego – poziom B1/B2 KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.
Narzędzia i zasoby Internetu w nauczaniu języka angielskiego Proponowany termin nr: 1 08.11.2019
godz. 16:00
Zapisz się online
Narzędzia i zasoby Internetu w nauczaniu języków obcych KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Jeśli nie odpowiadają Ci powyższe terminy rozpoczęcia kursu/szkolenia lub nie zostało ono jeszcze uruchomione to Zapisz się online na listę oczekującą. Gdy uruchomimy nowy termin skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.

SZKOLENIA PŁATNE

 Zespół konsultantów prowadzi również kompleksowae wspomaganie szkół w zakresie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, a następnie tworzenia programu poprawy efektów kształcenia.

PROJEKTY

Obecnie realizowany jest projekt: Efektywne nauczanie języka obcego w rzeczywistości szkolnej- Awareness Method- metoda nauczania zastosowana w praktyce.

W wyniku realizacji projektu powstaje nowa, efektywna metoda nauczania języka obcego w rzeczywistości szkolnej - Awareness Method, ktora pozwala na nauczenie jezyka oraz przygotowanie do egzaminów zewnetrznych - jak pokazują badania, bardzo atrakcyjna i skuteczna.

Informacja o metodzie i nabór do nowej edycji projektu na konferncji 23 października.  Szczegółowa informacja pojawi sie na stronie WOM.

Projekt polega na zastosowaniu założeń metody efektywnego nauczania języka obcego w rzeczywistości szkolnej do realizacji procesu nauczania w klasie.

 Celem projektu jest sprawdzenie

 • Czy metoda zwiększa efektywność nauczania/uczenia się języka obcego
  w rzeczywistości szkolnej w stosunku do metody tradycyjnej.

Założenie wstępne:

Proponowana metoda jest skuteczna ponieważ:

 • wynika ze świadomości nauczyciela: świadomość planowanych
  i realizowanych treści podstawy programowej,
 • uwzględnia wiedzę nauczyciela o przyswajaniu języka obcego i jego świadomość zachodzących procesów uczenia się na lekcji
 • pozwala na indywidualizację procesu nauczania języka w większym stopniu niż model tradycyjny,
 • rozwija autonomię nauczyciela i jego odpowiedzialność.
 • Rozwija autonomię, świadomość i motywację ucznia.

Zakładanym efektem zastosowania metody w klasie jest zarówno nauczenie uczniów posługiwania językiem obcym, jak i optymalne przygotowanie do zdawania egzaminów przewidzianych na danym etapie kształcenia.

 W celu sprawdzenia prawdziwości założonej tezy zorganizowana zostanie sieć współpracy nauczycieli języków obcych. Nauczyciele mają za zadanie

 • zorganizować nauczanie jednego działu podstawy programowej za pomocą metody efektywnego nauczania języków obcych i wyciągnąć wnioski
 • zanalizować wnioski wspólnie z innymi uczestnikami projektu, podzielić się doświadczeniem

 

Joanna Drążek (autor metody)

Konsultant ds. języków obcych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach