Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Języki obce

Języki obce

INFORMACJE

 

Ciekawe linki do nauki języka niemieckiego:

 • Portal dla uczących się języka niemieckiego. Strona prowadzona przez Agnieszkę Gębską. Proponuje ona szeroki wybór ćwiczeń, począwszy od testów, przez quizy aż do ćwiczeń przygotowujących do matury. Część ćwiczeń jest przygotowana w formie interaktywnej. Zadania maturalne można pobrać i rozwiązać. Deutsch macht Spaß!! link>>
 • Polecamy stronę, za pomocą której można przygotować tekst z lukami, tekst - rozsypankę czy też przygotować szybką odmianę czasowników: link>>
 • Deutsche Welle - Deutsch lernen - pomysły na wykorzystanie autenteycznych materiałów na lekcji języka niemieckiego Link
 • Skuteczna nauka słownictwa w języku angielskim, niemieckim
 • Ilustrowany słownik do nauki języka niemieckiego Link
 • Ilustrowany słownik do nauki języka niemieckiego dla początkujących Link
 • Nie możemy teraz jechać do Berlina i zwiedzić Wyspy Muzeów? To może wirtualny spacer? Link
 • Jak zmotywować uczniów do nauki języka? Może projekt? Może uczniowie wykonają lapbooka? Jak go zrobić? Film instruktażowy

Nauka języka angielskiego z zasobami Internetu 

 • Oto kilka sugestii dla uczących się języka angielskiego, ale mogą także być wykorzystane jako materiały dodatkowe dla uczniów lub nawet lekcyjne. link>>
 • Zapraszam Państwa do skorzystania z materiałów i ze scenariusza lekcji rozwijającej zakres słownictwa, umiejętność rozumienia ze słuchu oraz umiejętność wypowiedzi w języku angielskim na podstawie wyposażenia samochodu i lekcji jazdy dla początkujących. link>>

 PRAWO

WARTO PRZECZYTAĆ

SZKOLENIA BEZPŁATNE 

 
25.05.2023 - Rozwijanie umiejętności móienia na lekcji języka obcego - projekt APN, godz. 16.00-18.15

Adresat: zainteresowani nauczyciele

Prowadzący: Barbara Czwartos, Joanna Drążek

Cele:

 1. Mówienie w języku obcym: bariery psychiczne
 2. Mówienie w języku obcym - założenia teorteyczne generowania wypowiedzi
 3. Techniki kształcenia sprawności mówienia w języku obcym

Uwaga: link zostanie wysłany w dniu szkolenia

Zapisz się

Kontakt: Barbara Czwartos, bczwartos@womkat.edu.pl. tel. 032 256 38 01, wew. 122

 

KURSY DOSKONALĄCE

Kurs języka niemieckiego - poziom A1

Adresat: kurs dla nauczycieli, którzy nigdy nie uczyli się języka niemieckiego

Treści szczegółowe:

 1. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej
 2. Kształcenie umiejętności rozumienia prostych komunikatów ustnych i pisemnych
 3. Poznanie podstawowych zwrotów i wyrażeń pozwalających kontakt w życiu codziennym
 4. Poznanie podstawowych struktur gramatycznych umożliwiających komunikację w zakresie dnia codziennego
 5. Kształcenie kompetencji leksykalnej w zróżnicowanych zakresach tematycznych, jak np. zakupy, posiłki, podróżowanie itp.

Liczba godzin: 60 (2 godziny tygodniowo)

Prowadzący: Barbara Czwartos

Termin: 13.02.2023 – 30.06.2023

Zgłoszenia do 31.01.2023, Cena: 500 zł

Uwaga: Kurs ma formę hybrydową i wstępnie zakłada się 15 spotkań on-line i 15 spotkań stacjonarnych. Na spotkaniu organizacyjnym uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje o kursie i ewentualnie dostosują terminy spotkań, ich formę i godzinę rozpoczęcia tak, aby kurs był satysfakcjonujący dla wszystkich uczestników. Wkrótce proponowane terminy spotkań.

Uwaga: opłatę za kurs należy uiścić po otrzymaniu szczegółowych informacji, najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć

Zapisz się

Kontakt: Barbara Czwartos, bczwartos@womkat.edu.pl. tel. 032 256 38 01, wew. 122

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Kurs języka niemieckiego - poziom A2

Adresat: Kurs dla nauczycieli na początkowym etapie znajomości języka, którzy uczyli się już języka niemieckiego i pragną przypomnieć sobie i doskonalić umiejętności językowe

Treści szczegółowe:

 1. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej
 2. Doskonalenie umiejętności czytania i słuchania w języku obcym
 3. Kształcenie umiejętności komunikacji w sytuacjach życia codziennego (zakres tematyczny oraz gramatyczny zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb kursantów)

Liczba godzin: 60 (2 godziny tygodniowo)

Prowadzący: dr Renata Kozieł - doświadczony nauczyciel o specjalizacji: metodyka nauczania języka niemieckiego

Termin: 13.02.2023 – 30.06.2023

Zgłoszenia do 31.01.2023 Cena: 500 zł

Uwaga: Kurs ma formę hybrydową i wstępnie zakłada się 15 spotkań on-line i 15 spotkań stacjonarnych. Na spotkaniu organizacyjnym uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje o kursie i ewentualnie dostosują terminy spotkań, ich formę i godzinę rozpoczęcia tak, aby kurs był satysfakcjonujący dla wszystkich uczestników. Wkrótce proponowane terminy spotkań.

Uwaga: opłatę za kurs należy uiścić po otrzymaniu szczegółowych informacji, najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć

Zapisz się

Kontakt: Barbara Czwartos, bczwartos@womkat.edu.pl. tel. 032 256 38 01, wew. 122

******************************************

Kurs języka angielskiego – poziom A2

Adresat: Nauczyciele na początkowym etapie znajomości języka, którzy uczyli się już języka angielskiego i pragną przypomnieć sobie i doskonalić znajomość tego języka

Treści szczegółowe:

 1. Ćwiczenie sprawności mówienia w języku angielskim
 2. Doskonalenie umiejętności  komunikowania się w codziennych sytuacjach
 3.  Opanowanie odpowiedniego zakresu słownictwa z rożnych dziedzin niezbędnego w  komunikacji na początkowym etapie (zakres tematyczny oraz gramatyczny zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb kursantów)

Liczba godzin: 50 (2 godziny tygodniowo)

Termin: 01.02.2023 - 07.06.2023

Zgłoszenia do 01.02.2023

Cena: 500 zł od osoby dla grupy 10 osób

Uwaga: opłatę za kurs należy uiścić po otrzymaniu szczegółowych informacji, najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć

Uwaga: Kurs ma formę hybrydową i wstępnie zakłada się część spotkań on-line a część spotkań stacjonarnych ( liczba spotkań poszczególnych form do ustalenia.) Na spotkaniu organizacyjnym online w dniu 01.02.2023 (przed zajęciami)uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje o kursie i ewentualnie dostosują terminy spotkań, ich formę i godzinę rozpoczęcia tak, aby kurs był satysfakcjonujący dla wszystkich uczestników. Zajęcia będą odbywać się w środy (Chyba, że uczestnicy i prowadzący ustalą inny dzień).

Kontakt:

Zapisz się

 Kurs języka angielskiego – poziom B1

Adresat: nauczyciele, którzy opanowali język angielski na poziomie średniozaawansowanym i chcą doskonalić swoje umiejętności

Treści szczegółowe:

 1. Rozwijanie umiejętności mówienia w języku angielskim
 2. Kształcenie kompetencji komunikacyjnej w codziennych sytuacjach
 3. Poszerzenie zasobu słownictwa
 4. Doskonalenie kompetencji gramatycznej (zakres tematyczny oraz gramatyczny zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb kursantów)

Liczba godzin: 50 (2 godziny tygodniowo)

Termin: 01.02.2023 - 07.06.2023

Zgłoszenia do 01.02.2023

Cena: 500 zł od osoby dla grupy 10 osób

Uwaga: opłatę za kurs należy uiścić po otrzymaniu szczegółowych informacji, najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć

Uwaga: Kurs ma formę hybrydową i wstępnie zakłada się część spotkań on-line, a część spotkań stacjonarnych ( liczba spotkań poszczególnych form do ustalenia.) Na spotkaniu organizacyjnym online w dniu 01.02.2023 uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje o kursie i ewentualnie dostosują terminy spotkań, ich formę i godzinę rozpoczęcia tak, aby kurs był satysfakcjonujący dla wszystkich uczestników. Zajęcia będą odbywać się w środy (Chyba, że uczestnicy i prowadzący ustalą inny dzień).

Zapisz się:

Kontakt:

***************

Kurs języka angielskiego – poziom B2

Adresat: 

 • nauczyciele, którzy chcą przygotować się do egzaminu PTE (Pearson Test of English) - jednego z egzaminów wymaganych do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III.
 • nauczyciele, którzy opanowali język angielski na poziomie średniozaawansowanym i chcą doskonalić swoje umiejętności

Treści szczegółowe:

 1. Rozwijanie sprawności: rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, pisania na poziomie egzaminacyjnym
 2. Poszerzenie zasobu słownictwa
 3. Doskonalenie kompetencji gramatycznej 
 4. Ćwiczenie rozwiązywania testów egzaminacyjnych PTE

Liczba godzin: 50 ( 3 godziny tygodniowo jedno spotkanie w środy lub w czwartki)

Prowadzący: Monika Chmielewska - nauczyciel dyplomowany i wykładowca akademicki prowadzący kursy i szkolenia z zakresu nauczania języka angielskiego. dr Katarzyna Wróbel

Wszyscy kursanci, którzy podeszli do egzaminu PTE po kursie w poprzednich latach, odnielśli sukces i zdali egzamin. (zgodnie z naszymi informacjami)

Termin: 09.02.2023 - 07.06.2023

Zgłoszenia do 09.02.2023

Cena: 500 zł od osoby przy 10 uczestnikach w grupie

Uwaga: opłatę za kurs należy uiścić po otrzymaniu szczegółowych informacji, najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć

Uwaga: Kurs ma formę online. Na spotkaniu organizacyjnym w dniu 01.02.2023 (przed zajęciami) uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje o kursie i ewentualnie dostosują terminy spotkań i godzinę rozpoczęcia tak, aby kurs był satysfakcjonujący dla wszystkich uczestników. Zajęcia będą odbywać się w środy (Chyba, że uczestnicy i prowadzący ustalą inny dzień).

Zapisz się:

Kontakt:

SZKOLENIA PŁATNE

Zespół konsultantów prowadzi również kompleksowe wspomaganie szkół (zespół przedmiotowy: języki obce) w zakresie:

1.     Analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, a następnie tworzenia programu poprawy efektów kształcenia,

2.     Wspomaganie szkoły w zakresie rozwoju nauczania języków obcych (zespół przedmiotowy: Języki obce)

Można zaprosić naszych konsultantów na szkolenie dla nauczycieli języków obcych szkoły z propozycją tematu szkolenia lub na szkolenie z poprzedzającą go diagnozą potrzeb.

Proponujemy też dla zespołu przedmiotowego przeprowadzenie projektu eksperymentowania z założeniami metody efektywnego nauczania języków obcych w rzeczywistości szkolnej. Szczegółowe informacje poniżej.

Szkolenia w formie on-line lub stacjonarnym.

***

 

 

PROJEKTY

Rozpoczyna się realizacja całorocznego projektu: Efektywne nauczanie języka obcego w rzeczywistości szkolnej- Awareness Method (Effective Foreign Language Learning in a Classroo Context) - metoda nauczania zastosowana w praktyce.

W wyniku realizacji projektu uczestnicy zapoznają się z efektywną metodą nauczania języka obcego w rzeczywistości szkolnej - Awareness Method, ktora pozwala na nauczenie jezyka oraz przygotowanie do egzaminów zewnetrznych , a która, jak pokazują badania jest bardzo atrakcyjna dla uczniów i nauczycieli oraz skuteczna w wielu aspektach (patrz poniżej)

Informacja o metodzie i nabór do nowej edycji projektu na szkoleniu 11.10.2022. "Efektywne nauczanie języka obcego w rzeczywistości szkolnej - metoda zastosowana w praktyce", online, godzina 16.00 - 18.15 (3 godziny), szkolenie płatne 20 zł

Zapisz się: 

 • W trakcie szkolenia 11.12.2022 zostanie zaprezentowana metoda/ sposób nuczania języków obcych nazwana: Efektywne nauczanie języka obcego w rzeczywistości szkolnej, opracowana przez konsultanta RODN "WOM" Joannę Drążek.
 • Autorka omówi podstawy metody, pokaże przykłady jej zastosowania i dotychczasowe wyniki wprowadzenia jej w nauczaniu na różnych poziomach. Dotychczasowe badania pokazują, że jest ona skuteczniejsza w wielu obszarach niż metoda tradycyjna.
 • Uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w projekcie badania skuteczności tej metody i eksperymentowania z jej założeniami, gdzie dogłębnie i praktycznie będzie można poznać ten sposób unauczania języków obcych. W efekcie uczestnictwa w projekcjie nauczyciele będą zachęcani do przeprowadzenia swoich własnych innowacji. 

Projekt polega na: zastosowaniu założeń metody efektywnego nauczania języka obcego w rzeczywistości szkolnej do realizacji procesu nauczania w klasie. 

Celem projektu jest sprawdzenie czy metoda zwiększa efektywność nauczania/uczenia się języka obcego w rzeczywistości szkolnej w stosunku do metody tradycyjnej.

Założenie wstępne - proponowana metoda jest skuteczna ponieważ:

 • wynika ze świadomości nauczyciela: świadomość planowanych i realizowanych treści podstawy programowej,
 • uwzględnia wiedzę nauczyciela o przyswajaniu języka obcego i jego świadomość zachodzących procesów uczenia się na lekcji
 • pozwala na indywidualizację procesu nauczania języka w większym stopniu niż model tradycyjny,
 • rozwija autonomię nauczyciela i jego odpowiedzialność.
 • Rozwija autonomię, świadomość i motywację ucznia.

Zakładanym efektem zastosowania metody w klasie jest zarówno nauczenie uczniów posługiwania językiem obcym, jak i optymalne przygotowanie do zdawania egzaminów przewidzianych na danym etapie kształcenia. W celu sprawdzenia prawdziwości założonej tezy zorganizowana zostanie sieć współpracy nauczycieli języków obcych.

Nauczyciele w trakcie realizacji projektu mają za zadanie:

 • zorganizować nauczanie jednego działu podstawy programowej za pomocą metody efektywnego nauczania języków obcych (około 8 lekcji) i wyciągnąć wnioski
 • zanalizować wnioski wspólnie z innymi uczestnikami projektu, podzielić się doświadczeniem
 • ewentualnie zaprojektować swoją przyszłą innowację w oparciu o założenia metody efektywnego nauczania.

 

Joanna Drążek (autor metody)

 jdrazek@womkat.edu.pl

Konsultant ds. języków obcych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach