Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Języki obce

Języki obce

INFORMACJE

 

Ciekawe linki do nauki języka niemieckiego:

 • Portal dla uczących się języka niemieckiego. Strona prowadzona przez Agnieszkę Gębską. Proponuje ona szeroki wybór ćwiczeń, począwszy od testów, przez quizy aż do ćwiczeń przygotowujących do matury. Część ćwiczeń jest przygotowana w formie interaktywnej. Zadania maturalne można pobrać i rozwiązać. Deutsch macht Spaß!! link>>
 • Polecamy stronę, za pomocą której można przygotować tekst z lukami, tekst - rozsypankę czy też przygotować szybką odmianę czasowników: link>>
 • Deutsche Welle - Deutsch lernen - pomysły na wykorzystanie autenteycznych materiałów na lekcji języka niemieckiego Link
 • Skuteczna nauka słownictwa w języku angielskim, niemieckim
 • Ilustrowany słownik do nauki języka niemieckiego Link
 • Ilustrowany słownik do nauki języka niemieckiego dla początkujących Link
 • Nie możemy teraz jechać do Berlina i zwiedzić Wyspy Muzeów? To może wirtualny spacer? Link
 • Jak zmotywować uczniów do nauki języka? Może projekt? Może uczniowie wykonają lapbooka? Jak go zrobić? Film instruktażowy

Nauka języka angielskiego z zasobami Internetu 

 • Oto kilka sugestii dla uczących się języka angielskiego, ale mogą także być wykorzystane jako materiały dodatkowe dla uczniów lub nawet lekcyjne. link>>
 • Zapraszam Państwa do skorzystania z materiałów i ze scenariusza lekcji rozwijającej zakres słownictwa, umiejętność rozumienia ze słuchu oraz umiejętność wypowiedzi w języku angielskim na podstawie wyposażenia samochodu i lekcji jazdy dla początkujących. link>>

 PRAWO

WARTO PRZECZYTAĆ

SZKOLENIA BEZPŁATNE 

 
 
28.09.2021  „Lodołamacze” na lekcji języka obcego, godz. 16.00 -18.15
 

Adresat: nauczyciele języków obcych

Prowadzący: Barbara Czwartos

Treści szczegółowe:

 1. Rola „lodołamaczy” na lekcji języka obcego
 2. Czy „lodołamacze” tylko na początku roku szkolnego – przykłady zastosowania w różnych fazach lekcji
 3. Przykłady lodołamaczy na lekcji języka obcego

Kontakt: Barbara Czwartos, bczwartos@womkat.edu.pl. tel. 032 256 38 01, wew. 122

Zapisz się

 

26.10.2021  Techniki i strategie ułatwiające efektywne zapamiętanie informacji na lekcji języka obcego, godz. 16.00 -18.15

Adresat: nauczyciele języków obcych

Treści szczegółówe:

1. Zasady funkcjonowania pamięci

2. Warunki sprzyjające zapamiętaniu informacji

3. Techniki i strategie zapamiętywania informacji

3.1.  Skuteczne techniki nauczania słownictwa i gramatyki

3.2.  Techniki pracy z tekstem ułatwiające zapamiętanie informacji

Kontakt: Barbara Czwartos, bczwartos@womkat.edu.pl. tel. 032 256 38 01, wew. 122

Zapisz się

 

SZKOLENIA PŁATNE 

 
 
20.10.2021  Techniki i strategie ułatwiające efektywne zapamiętanie informacji na lekcji języka obcego
 
Adresat: nauczyciele języków obcych
 
Treści szczegółówe:
 

1. Zasady funkcjonowania pamięci

2. Warunki sprzyjające zapamiętaniu informacji

3. Techniki i strategie zapamiętywania informacji

3.1.  Skuteczne techniki nauczania słownictwa i gramatyki

3.2.  Techniki pracy z tekstem ułatwiające zapamiętanie informacji

 
Link zostanie wysłany w dniu spotkania. Szkolenie odbędzie się na platformie zoom

Kontakt: Barbara Czwartos, bczwartos@womkat.edu.pl. tel. 032 256 38 01, wew. 122

Zapisz się

KURSY DOSKONALĄCE

Kurs języka niemieckiego – poziom A1

Adresat: kurs dla nauczycieli, którzy nigdy nie uczyli się języka niemieckiego

Treści szczegółowe:

 1. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej
 2. Kształcenie umiejętności rozumienia prostych komunikatów ustnych i pisemnych
 3. Poznanie podstawowych zwrotów i wyrażeń pozwalających kontakt w życiu codziennym
 4. Poznanie podstawowych struktur gramatycznych umożliwiających komunikację w zakresie dnia codziennego
 5. Kształcenie kompetencji leksykalnej w zróżnicowanych zakresach tematycznych, jak np. zakupy, posiłki, podróżowanie itp.

Liczba godzin: 60 (2 godziny tygodniowo)

Prowadzący: Barbara Czwartos

Termin: 1.10.2021 – 30.06.2022

Zgłoszenia do 30.09.2021

Cena: 500 zł

Uwaga: opłatę za kurs należy uiścić po otrzymaniu szczegółowych informacji, najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć

Uwaga: Na pierwszym spotkaniu uczestnicy ustalą dzień tygodnia i godzinę rozpoczęcia kursu najbardziej odpowiednią dla wszystkich

Zapisz się

Kurs języka niemieckiego – poziom A2

Adresat: Kurs dla nauczycieli na początkowym etapie znajomości języka, którzy uczyli się już języka niemieckiego i pragną przypomnieć sobie i doskonalić umiejętności językowe

Treści szczegółowe:

 1. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej
 2. Doskonalenie umiejętności czytania i słuchania w języku obcym
 3. Kształcenie umiejętności komunikacji w sytuacjach życia codziennego (zakres tematyczny oraz gramatyczny zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb kursantów)

Liczba godzin: 60 (2 godziny tygodniowo)

Prowadzący: Barbara Czwartos

Termin: 1.10.2021 – 30.06.2022

Zgłoszenia do 30.09.2021

Cena: 500 zł

Uwaga: opłatę za kurs należy uiścić po otrzymaniu szczegółowych informacji, najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć

 Uwaga: Na pierwszym spotkaniu uczestnicy ustalą dzień tygodnia i godzinę rozpoczęcia kursu najbardziej odpowiednią dla wszystkich

Zapisz się

Kurs języka niemieckiego – poziom B1

Adresat: Nauczyciele, którzy płynnie posługują się językiem niemieckim, ale chcą doskonalić swoje umiejętności, a także dążą do uzyskania certyfikatów językowych

Treści szczegółowe:

 1. Doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem na podstawie tekstów autentycznych
 2. Kształcenie umiejętności komunikacji językowej ze szczególnym uwzględnieniem płynności mówienia
 3. Doskonalenie kompetencji gramatycznej i leksykalnej (zakres tematyczny oraz gramatyczny zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb kursantów)

Liczba godzin: 60 (2 godziny tygodniowo)

Prowadzący: Barbara Czwartos

Termin: 1.10.2021 – 30.06.2022

Zgłoszenia do 30.09.2021

Cena: 500 zł

Uwaga: opłatę za kurs należy uiścić po otrzymaniu szczegółowych informacji, najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć

Uwaga: Na pierwszym spotkaniu uczestnicy ustalą dzień tygodnia i godzinę rozpoczęcia kursu najbardziej odpowiednią dla wszystkich

Zapisz się

Kurs języka angielskiego – poziom A2

Adresat: Nauczyciele na początkowym etapie znajomości języka, którzy uczyli się już języka angielskiego i pragną przypomnieć sobie i doskonalić znajomość tego języka

Treści szczegółowe:

 1. Ćwiczenie sprawności mówienia w języku angielskim
 2. Doskonalenie umiejętności  komunikowania się w codziennych sytuacjach
 3.  Opanowanie odpowiedniego zakresu słownictwa z rożnych dziedzin niezbędnego w  komunikacji na początkowym etapie (zakres tematyczny oraz gramatyczny zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb kursantów)

Liczba godzin: 60 (2 godziny tygodniowo)

Prowadzący: Marcin Gliński

Termin: 1.10.2021 – 30.06.2022

Zgłoszenia do 30.09.2021

Cena: 500 zł

Uwaga: opłatę za kurs należy uiścić po otrzymaniu szczegółowych informacji, najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć

Uwaga: Na pierwszym spotkaniu uczestnicy ustalą dzień tygodnia i godzinę rozpoczęcia kursu najbardziej odpowiednią dla wszystkich

Zapisz się

Kurs języka angielskiego – poziom A2+

Adresat: nauczyciele, którzy opanowali język angielski na poziomie średniozaawansowanym i chcą doskonalić swoje umiejętności

Treści szczegółowe:

 1. Rozwijanie umiejętności mówienia w języku angielskim
 2. Kształcenie kompetencji komunikacyjnej w codziennych sytuacjach
 3. Poszerzenie zasobu słownictwa
 4. Doskonalenie kompetencji gramatycznej (zakres tematyczny oraz gramatyczny zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb kursantów)

Liczba godzin: 60 (2 godziny tygodniowo)

Prowadzący: Marcin Gliński

Termin: 1.10.2021 – 30.06.2022

Zgłoszenia do 30.09.2021

Cena: 500 zł

Uwaga: opłatę za kurs należy uiścić po otrzymaniu szczegółowych informacji, najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć

Uwaga: Na pierwszym spotkaniu uczestnicy ustalą dzień tygodnia i godzinę rozpoczęcia kursu najbardziej odpowiednią dla wszystkich

Zapisz się

Kontakt: Barbara Czwartos, bczwartos@womkat.edu.pl. tel. 032 256 38 01, wew. 122

SZKOLENIA PŁATNE

Zespół konsultantów prowadzi również kompleksowae wspomaganie szkół w zakresie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, a następnie tworzenia programu poprawy efektów kształcenia.

PROJEKTY

Obecnie realizowany jest projekt: Efektywne nauczanie języka obcego w rzeczywistości szkolnej- Awareness Method- metoda nauczania zastosowana w praktyce.

W wyniku realizacji projektu uczestnicy zapoznają się z efektywną metodą nauczania języka obcego w rzeczywistości szkolnej - Awareness Method, ktora pozwala na nauczenie jezyka oraz przygotowanie do egzaminów zewnetrznych , a która, jak pokazują badania jest bardzo atrakcyjna dla uczniów i nauczycieli oraz skuteczna.

Informacja o metodzie i nabór do nowej edycji projektu na szkoleniu w październiku.  Szczegółowa informacja pojawi sie na stronie WOM.

Projekt polega na zastosowaniu założeń metody efektywnego nauczania języka obcego w rzeczywistości szkolnej do realizacji procesu nauczania w klasie. Na podstawie doświadczeń z realizacji metody uczestnicy sa zachęcani do tworzenia swoich własnych innowacji w nauczania języka obcego.

 Celem projektu jest sprawdzenie

 • Czy metoda zwiększa efektywność nauczania/uczenia się języka obcego w rzeczywistości szkolnej w stosunku do metody tradycyjnej.

Założenie wstępne:

Proponowana metoda jest skuteczna ponieważ:

 • wynika ze świadomości nauczyciela: świadomość planowanych i realizowanych treści podstawy programowej,
 • uwzględnia wiedzę nauczyciela o przyswajaniu języka obcego i jego świadomość zachodzących procesów uczenia się na lekcji
 • pozwala na indywidualizację procesu nauczania języka w większym stopniu niż model tradycyjny,
 • rozwija autonomię nauczyciela i jego odpowiedzialność.
 • Rozwija autonomię, świadomość i motywację ucznia.

Zakładanym efektem zastosowania metody w klasie jest zarówno nauczenie uczniów posługiwania językiem obcym, jak i optymalne przygotowanie do zdawania egzaminów przewidzianych na danym etapie kształcenia. W celu sprawdzenia prawdziwości założonej tezy zorganizowana zostanie sieć współpracy nauczycieli języków obcych. Nauczyciele mają za zadanie

 • zorganizować nauczanie jednego działu podstawy programowej za pomocą metody efektywnego nauczania języków obcych i wyciągnąć wnioski
 • zanalizować wnioski wspólnie z innymi uczestnikami projektu, podzielić się doświadczeniem

 

Joanna Drążek (autor metody)

Konsultant ds. języków obcych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach