Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku> Kadra

Kadra

Zofia Majerska

 • email: zofia.majerska@gmail.com
 • doradca metodyczny dla nauczycieli matematyki szkoły podstawowej w Chorzowie od 1 września 2020 r.
 • absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Matematyka ogólna
 • ukończyła:
 • studia podyplomowe – „Informatyka w szkole” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny),
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej w RODN „WOM” w Katowicach
 • kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego w RODN „WOM” w Katowicach
 • kurs „Belfer Online – przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych” w RODN „WOM” w Katowicach
 • szkolenie organizowane przez OKE w Jaworznie i była egzaminatorem sprawdzianu szóstoklasisty
 • wieloletni nauczyciel matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum, dyplomowany od 2002 roku
 • współautor programu „Odkrywamy matematykę” realizowanego przez szkoły podstawowe w Chorzowie w ramach eksperymentu (2016–2020 r.), zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej
 • członek Rejonowej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Matematyki organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w latach 1993-2011
 • autor i koordynator „Wieczornych Spotkań z Matematyką” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Chorzowie od 2011 roku
 • autor i koordynator projektu „Gram, więc myślę” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie (2017)
 • autor i koordynator projektu „Edukacja wyzwala energię” realizowanego w ramach grantu z okazji 10-lecia CEZ Chorzów (2016)
 • pomoc (jako przedstawiciel SNM) w organizacji targów z okazji Dnia Comeniusa zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (2012 r.)
 • udział w projekcie Kuratorium Oświaty w Katowicach „Comenius Regio – uczenie się przez całe życie” – „Współpraca Swansea i Śląska na rzecz procesu uczenia się” oraz w wizycie studyjnej dotyczącej nauki pisania, czytania i matematyki (2011) w Swansea w Walii (reprezentowanie SNM)
 • udział w projekcie MEN Calibrate – udział w testowaniu i walidacji cyfrowych zasobów edukacyjnych i rozwiązań techniczych w projekcie badawczym pod nazwą Calibrating eLearning in Schools realizowanego w ramach Szóstego Programu Ramowego Badań i Rozwoju - Technicznego (2002-2006) Unii Europejskiej
 • współzałożyciel Katowicko-Częstochowskiego Oddziału SNM w 2003 roku, obecnie Oddział Śląski z siedzibą w Chorzowie
 • współorganizator wielu ogólnopolskich i regionalnych konferencji dla nauczycieli matematyki jako członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, obecnie sekretarz Zarządu Głównego SNM
 • dyrektor Szkoły Komunikacji Społecznej ERGA w Bytomiu (2011-2013).
 • autor publikacji „A Hadyna czuwa z góry... 10 lat szkolnej Księgi Patrona”, ISBN: 978-83-913169-4-8, stanowiącej bogate źródło informacji dotyczących przygotowań do nadania szkole imienia, a także zawiera przykłady zadań do realizacji w ramach programu wychowawczego szkoły budowanego wokół postaci Patrona (publikacja powstała na bazie sześciu KSIĄG PATRONA, których też jest autorem)
 • współautor miejskiego programu „Dobra praktyka”, którego celem było podniesienie wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego na egzaminach zewnętrznych (2009-2011)
 • autor arkuszy egzaminacyjnych opracowanych w ramach projektu „Próbne egzaminy zewnętrzne – z SNM to proste!” (2015)
 • koordynator XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach w 2022 r. pod Patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego
 • koordynator ogólnopolskich konkursów Matematyczno-Plastycznych: 

„Zarazić Matematyką” (2021 r.) i „Szwarno Matma” (2022) r.  pod Patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

 

Powrót do listy
Kwartalnik Forum Nauczycieli