Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku> Kadra

Kadra

Karina Stępkowska

  • email: kstepkowska@womkat.edu.pl
  • doradca metodyczny dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w: mieście Katowice
  • Nauczyciel – doradca metodyczny dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, nauczyciel dyplomowany
  • Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, opiekun praktyk studenckich studentów wydziału pedagogicznego z przedmiotu „Metodyka edukacji wczesnoszkolnej – zajęcia praktyczne”
  • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej w Katowicach
  • Autorka innowacji pedagogicznych z zakresu wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz opracowań dla nauczycieli z edukacji matematycznej, muzycznej i społecznej
  • Autorka publikacji naukowych o tematyce aksjologicznej, prelegentka na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych
  • Zawodowo i naukowo interesuje się problematyką wychowania we współczesnej szkole, edukacją aksjologiczną, optymalną współpracą z rodzicami, pedeutologią oraz rolą nauczyciela w tworzeniu „Edukacji jutra”
Powrót do listy
Kwartalnik Forum Nauczycieli