Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Innowacje w nauczaniu języków obcych
Termin: 11.07.2024 godz. 12:0014:15
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Barbara Czwartos, Joanna Drążek

Adresaci:

  • Nauczyciele języków obcych

Cele:

  • Poznanie zasad i form wprowadzania innowacji na lekcji języka obcego

Tematyka szkolenia:

  • Innowacja - rozumienie pojęcia
  • Innowacja - praktyczne działania na lekcji języka obcego

O prowadzącym szkolenie:

  • Barbara Czwartos - nauczyciel konsultant RODN WOM Katowice
  • Joanna Drążek - nauczyciel konsultant RODN WOM Katowice

Liczba godzin: 

  • zajęcia trwają 2 godziny dydaktyczne

Informacja o zaświadczeniach:

  • Zaświadczenia z udziału w szkoleniu zostaną przesłane drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu na szkolenie

Uwaga: link zostanie wysłany w dniu szkolenia

Osoba do kontaktu: Barbara Czwartos
Nr tel: 32 258 38 01 wew: 122 Nr sali: 59 email: bczwartos@womkat.edu.pl