Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Problematyka zachowań agresywnych w rodzinie i szkole
Śląskie Teams
Termin: 12.06.2024 godz. 15:0017:55
Sala: 54
Prowadzący szkolenie: Cezary Lempa, Aleksandra Błaszczak, Marianna Kłyk,

Cel konferencji:

uwrażliwienie nauczyciela na podjęcie działań zapobiegawczych nakierowanych na uchwycenie różnorakich trudności młodego człowieka, mogących być przejawem doświadczanej przez niego agresji w środowisku rodzinnym lub szkolnym.

Program konferencji

1500 Otwarcie konferencji - Iwona Kruszewska-Stoły – wicedyrektor RODN „WOM” w Katowicach

1510 Ochrona małoletnich przed przemocą w prawie oświatowym - Cezary Lempa – nauczyciel konsultant   RODN ”WOM” w Katowicach

1540 Możliwe przyczyny zachowań agresywnych w rodzinie i w szkole - Marianna Kłyk – nauczyciel konsultant ds. wychowania  RODN ”WOM” w Katowicach

1620 Możliwe formy przemocy rówieśniczej w edukacji włączającej - Aleksandra Błaszczak, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach

1645 Przerwa

1700 Profilaktyka edukacyjna wg A.E. Szołtyska -  Marianna Kłyk – nauczyciel konsultant ds. wychowania  RODN ”WOM” w Katowicach

 1745  Dyskusja

1755 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej:

 stacjonarnie i on-line w czasie rzeczywistym. 

Zapisy do udziału w konferencji w formie stacjonarnej: LINK DO ZAPISU

Zapisy  do udziału w konferencji w formie on-line poniżej:

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl

Uwaga!

BRAK WOLNYCH MIEJSC