Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

XIII Śląska Szkoła Diagnozy Edukacyjnej (dawniej EWD).
Termin od: 10.06.2024 godz. 11:00 do: 11.06.2024 godz. 13:00
Miejsce: Hotel "Jaskółka" , Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń Sala: WYJAZDOWE
Prowadzący szkolenie: dr Ewa Chorąży, Dorota Rembiasz-Gaborska, Cezary Lempa, Adam Pukocz

Celem XIII Śląskiej Szkoły Diagnozy Edukacyjnej dawniej EWD jest wsparcie szkoły w przygotowaniu analizy wyników uzyskanych przez uczniów na egzaminie ósmoklasisty i skonstruowaniu programu poprawy efektów kształcenia. Zapraszamy dyrektorów szkół, wicedyrektorów, przewodniczących zespołów przedmiotowych oraz nauczycieli zajmujących się w szkole analizą wyników.

Podczas XIII Śląskiej Szkoły Diagnozy Edukacyjnej zajmiemy się analizą czynników kontekstowych szkoły, mogących mieć wpływ na wynik egzaminu. Zaprezentujemy aplikacje w programie Excel, która ułatwia przygotowanie wyników do analizy w zespołach przedmiotowych, zaproponujemy sposób opracowania programu poprawy efektów kształcenia oraz indywidualnej pracy z uczniem w celu wyjaśnienia wyniku, który otrzymał na egzaminie.

Koszt

Pobyt w pokoju dwuosobowym to 600 zł

Pobyt w pokoju jednoosobowym to 760 zł

RAMOWY PROGRAM XIII ŚLĄSKIEJ SZKOŁY DIAGNOZY EDUKACYJNEJ (dawniej EWD)

Termin: 10 - 11 czerwca 2024 r. – Ustroń

 DZIEŃ I

10.00    przyjazd uczestników, zakwaterowanie, rejestracja.

11.00 – 11.15    Powitanie uczestników.

Prezentacja celów i programu.

11.15 – 12.45    Wykład – Kompetencje kluczowe i czasowniki operacyjne w systemie egzaminów zewnętrznych i edukacji szkolnej (dr Ewa Chorąży).

12.45 – 13.30   Wykład - Przebieg egzaminu ósmoklasisty, analiza (charakterystyka) arkuszy egzaminacyjnych. (Adam Pukocz).

13.30 – 15.00    Obiad

15.00 – 17.00    Warsztaty – wskaźniki statystyczne opisujące wyniki egzaminu. Skale stosowane w prezentacji wyników egzaminu. Przygotowanie danych do analizy w aplikacji Excel.

17.00 – 17.15   Przerwa kawowa

17.15– 18.45    Warsztaty – Wykorzystanie aplikacji Excel w przygotowaniu wyników do analizy i konstruowania programu poprawy efektów kształcenia.

19.00               Kolacja (gril).

 DZIEŃ II

Do 9.00            Śniadanie

9.00 – 10.30     Warsztaty – jak opisać czynniki kontekstowe mojej szkoły - czynniki kontekstowe mogące mieć wpływ na wyniki uczenia się uczniów w tym wyniki egzaminu.

10.30-10.50      Przerwa

10.50 – 12.45   Warsztaty – Analiza wyników egzaminów zewnętrznych – od wyniku do programu poprawy efektów kształcenia..

W jaki sposób interpretować wyniki egzaminu z uczniem?

12.45 -13.00     Podsumowanie XIII ŚLĄSKIEJ SZKOŁY DIAGNOZY EDUKACYJNEJ.

13.00               Obiad. Powrót do domu.

 

Informacja dotycząca płatności:

Zgłoszenia przyjmujemy do 3 czerwca. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury, proszone są o podanie:
NIP, nazwę i adres Nabywcy oraz nazwę i adres Odbiorcy.
W/w dane proszę przesłać na adres: finans@womkat.edu.pl lub awychowaniec@womkat.edu.pl

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń faktury zostaną wystawione i wysłane zwrotnie pocztą elektroniczną.

Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 69-23/24-CL /KST

Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: 

Osoba do kontaktu: Cezary Lempa
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 221 Nr sali: 92 email: cezaryl@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne