Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Różne niepełnosprawności ale wspólny cel. Przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej do wejścia na rynek pracy.
Termin: 25.04.2024 godz. 12:0016:00
Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach, ul. kard. Wyszyńskiego 7, aula górna Sala: Aula dolna
Prowadzący szkolenie: Specjaliści SPPP , dyrektorzy i specjaliści SOSW w Chorzowie i Dąbrowie Górniczej i szkół kształcących w zawodach, pracodawcy

Konferencja organizowana jest przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach oraz Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie

W programie:

1. Podstawy prawne kształcenia zawodowego niepełnosprawnych - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach

2. Funkcjonowanie ucznia z niepełnosprawnościami w świetle wyboru zawodu i szkoły - z doświadczeń zawodowych pracowników Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach

3. Pracownik "szyty na miarę". Inne spojrzenie na edukację włączającą - dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidzącej i Słabowidzącej w Chorzowie

4. Problemy organizacji kształcenia specjalnego w szkole branżowej kształcącej młodocianych pracowników - dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich

5. Problemy kształcenia zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - dyrektor Zespołu Szkół im. J. Korczaka w Gliwicach

6. Blaski i cienie kształcenia zawodowego i rozwijania kompetencji zawodowych młodzieży z dysfunkcją słuchu - dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyczących w Raciborzu

7. Kończę szkołę i co dalej? Niepełnosprawni o pracy dla niepełnosprawnych - pedagog specjalny Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży w Dąbrowie Górniczej

8. JOBBIL - narzędzie wspierające wybór ścieżki zawodowej - konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - "WOM" w Katowicach

9. Dobre praktyki w relacjach szkoła-pracodawca - dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach

10. Problemy szkolne młodzieży słabowidzącej - terapeutka i nauczyciel kształcenia zawodowego Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidzącej i Słabowidzącej w Chorzowie

11. Zatrudnienie absolwentów niepełnosprawnych - przedstawiciel firmy LIMATHERM COMPANENTS w Chorzowie

Osoba do kontaktu: Maria Kaczmarek
Nr tel: 32 259 98 48 wew: 212 Nr sali: 94 email: mkaczmarek@womkat.edu.pl